Varför skall man ge surgörande Kattfoder ?

En surgörande diet – vad är det?

En surgörande diet är sammansatt för att påverka produktionen av en ”sur” urin, t.ex. kattens urin bör vara lägre än 6,5, detta kan åstadkommas på olika sätt:

  • Genom att använda stora mängder av protein med animaliskt ursprung: sådana proteiner innehåller stora mängder svavelhaltiga aminosyror som methionin, dessa aminosyror producerar svavel.
  • Genom att tillsätta fosforsyra, ammoniumklorid
  • Genom att minska eller utesluta alkaliska råvaror som t.ex. soja protein eller kalciumkarbonat.

De flesta kattfoder på marknaden har surgörande egenskaper även om det inte framhålls i varudeklarationen. Att surgöra urinen är viktigt för att motverka uppkomsten av struvitsten (urinsten) i urinvägarna. Dessa stenar förekommer oftast hos vuxna, unga katter. Ett pH-värde som är lägre än 6,5 är det mest effektiva sättet för att undvika att struvitkristaller bildas.

Kontraindikationer vid surgörning

Att surgöra urinen är inte ofarligt, extrem surgörning (t.ex. med urin-pH< 6) kan orsaka för stora förluster av kalium, kalcium och därmed vara farligt för kattens hälsa. Foder med särskilt surgörande egenskaper bör inte ges till:

  • Kattungar som har en naturligt sur urin
  • Dräktiga och digivande honor, i sådana fall kan surgörandet störa utvecklingen av kattungens skelett.
  • Äldre katter (< 10 år och äldre), här kan en surgörande diet störa den normal njurfunktionen. Dessutom är struvitsten ovanlig hos katter som är äldre än 10 år.

Det är vanligare med kalciumoxalat stenar hos äldre katter, och i motsats till orsakerna för struvitsten, stimuleras uppkomsten av kalciumoxalatsten av ett lågt pH- värde på urinen. Ett surgörande foder kommer då att öka riskerna.
Under de senaste 10 åren har förekomsten av kalciumoxalat sten ökat markant. Denna utveckling kan i viss mån härledas till den ökade förekomsten av foder med surgörande egenskaper. De farligaste fodren är de som medverkar till ett pH-värde lägre än 6,0.

Sammanfattning

Foder med surgörande egenskaper tillåter ett effektivt skydd mot utvecklingen av struvitsten. Surgörande foder är därför de mest intressanta till vuxna katter upp till 10 år.

Referenser
Textkälla: Royal Canin
Buffington CA, Rogers QR, Morris JG, Cook NE. Felirte strutive urolithiasis: magnesium effect depends on urinary pH. Felirte pracrice 1985,15:29-33.

Kirk C.A., et aI. Evaluation of factors associated with dvelopement of calcim oxalate urolithiasis in cats. J.A.V.M.A. 1995, 11:1429-1434.

Osborne CA, Lulich JP, Plozin DJ Feline lower urinary tract disease: a retrospective look at the prevalence and dietary management. DVM magazine 1994, 25 (10) 13-17.