Varför har kattungar ofta matsmältningsproblem?

Kattungar har högre tendens att få matsmältningsproblem än vuxna katter. Det finns flera orsaker till detta, t ex stress, problem med infektioner, parasiter, förgiftningar, etc.

Diarré hos kattungar

Kattungens matsmältningskapacitet ar begränsad under lång tid. En åtta veckors kattunge äter 200-250 kcal/kg, medan en vuxen katt äter 70- 80 kcal/kg. Risken för diarré är därför stor eftersom matsmältningskanalen blir överbelastad, speciellt om fodrets energiinnehåll inte är tillräckligt högt. En kattunge förlorar snabbt förmågan att smälta laktos, samtidigt som förmågan att smälta stärkelse utvecklas långsamt.

Hur minimeras risken för matsmältningsproblem hos kattungar?

Genom att förebygga en överbelastning av matsmältningssystemet samt att ta hänsyn till kattungens matsmältningskapacitet.

  • Använd en kattmat med mycket hög energikoncentration och fördela dagsransonen på flera måltider.
  • Övergången från mjölk till foder skall ske gradvis.
  • Begränsa stärkelseinnehållet till 25% (ca 27% av TS).
  • Ris främjar tarmsystemets reabsorption av vatten och elektrolyter.

Lättsmälta proteiner begränsar jäsning i tarmen och håller nere mängden förruttnelsebakterier.
Reglera fodrets passagetid genom tarmen med ett välbalanserat fiberinnehåll

  • För mycket fiber minskar fodrets förmåga att upptas.
  • För lite fiber medför en minskning av passagetiden och gör att tarmslemhinnan inte kan tillgodogöra sig oumbärliga EFA.

Sammansättningen av lätt- och svårsmälta fibrer gör det möjligt att försäkra sig om en optimal foderpassage. Den fysiska utformningen av
fibrerna är också viktig: mikroniserade fibrer (mycket finmalda) har en stor ytareal, som utnyttjas till absorption av vatten i matsmältningskanalen, vilket främjar produktionen av välformade fekalier.

En välbalanserad tarmflora

Matsmältningskanalen hos katter kännetecknas av ett stort bakterieantal, även i den första delen av tunntarmen
I 1ml innehåll från duodenum (tolvfingertarmen) finns 1-100 miljoner bakterier, medan antalet hos hundar ligger på endast några få tusen.
l fall av nedsatt matsmältning eller låg absorption ökas genomströmningen av osmält föda. Vid intensifiering av matsmältningsreaktioner kommer en del bakteriepopulationer att tränga undan andra, vilket kan medföra produktion av toxiska ämnen.
Fruktos-oligosakkarider (FOS – lättsmälta fibrer) är inblandade i uppbyggandet och underhållet av den bakterieflora som är till nytta för
matsmältningssystemet. Fibrerna främjar bildandet av mjölksyrebakterier och sänker koncentrationen av clostridium perfringens i kattens kolon.

Skydd av tarmslemhinnan

En del substanser får skyddande effekt. Det kan till exempel vara:

  • Lerarter, som bildar en skyddande hinna på slemhinnan och tillåter absorption av toxiner, gaser, gallsyror, ammoniak, bakteriella avfallsämnen, etc. Lerarten zeolit karaktäriseras av en stor ytareal. (flera hundra m2/g).
  • Långkedjiga fettsyror i omega 3-serien motverkar de inflammatoriska reaktioner som kan förekomma i slemhinnan.

En kattunge är mycket känslig för stress
En kattunge drabbas ofta av ”toy cat”-syndromet, eftersom den kontinuerligt blir pysslad med, väckt och störd, vilket kan ge upphov till kronisk stress och påverka matsmältningssystemet med åtföljande diarré.

En kattunge är ofta värd för parasiter

En undersökning har visat att kattungar upp till ettårsåldern har en parasitbelastning på 31,7%. Spolmask (Toxocara cati) är den vanligaste parasitmanifestationen hos kattungar, men de kan också vara infekterade med ”loppbandmask” (dipylidium caninum).

Kattungens immunförsvar utvecklas gradvis

Vid tre månaders ålder är kattungen endast skyddad mot de bakterier som finns i den närmsta omgivningen samt de sjukdomar den är vaccinerad mot. När katten flyttas till en ny miljö blir den sårbar igen. Just denna period i kattens liv är också den tid då den blir presenterad för nya miljöer med utmaningar som den inte är rustad för.

Risken för förgiftning är speciellt stor för kattungar

En kattunge har en tendens att tugga på spännande saker som finns i dess omgivning. Katten bör hållas borta från en del växter (fikusar, rhododendron, azaleor, etc.), eftersom förtäring av dessa kan medföra svåra matsmältningsstörningar.

OBS!
En period med diarré är alltid allvarligare för en kattunge än för en vuxen katt. Som alla andra ungdjur är kattungen mycket känslig för dehydrering (uttorkning) och obalans av elektrolyter. Eftersom diarré avbryter upptagningen av föda kan det resultera i en försenad utveckling och därför måste en diarré åtgärdas och stoppas snarast möjligt.

Källa: Royal Canin Breederinfo