Utveckling och spridning

afrikanskMan tror att tamkatten har utvecklats från den Afrikanska vildkatten.
Från början tog människan katten till sig för att den skulle hålla efter alla smågnagare. Bortsett från det, så fick den också en stor social betydelse med tiden.
I Egypten dyrkades katterna som gudar – De jagade bort skadedjuren från sädesfälten, och Egyptierna slapp svält.

Kattdjur finns på alla kontinenter utom Australien. Uttrycket raskatter uppkom i mitten av 1800- talet och bestod av de naturliga kattraserna som funnits i tusentals år. De raser som har tillkommit – är bla resultatet av kringresande kattälskare som funnit nya intressanta kattyper.

Katternas Spridning

900 f Kr Korthårskatter kommer från Egypten till Italien
4 e Kr Korthårskatterna sprids i Europa från Italien – Kommer till England 900 e Kr
1500- talet Manxkatten kommen till Isle of Man från Fjärran Östern
1500- talet Långhårskatter kommer till Italien från Turkiet
1600- talet Korthårskatter kommer till USA med de första nybyggarna
sent 1850- tal ca 1850 Persern kommer till England från Turkiet
sent 1800- tal Siameser kommer till England från Siam
sent 1800- tal Russian Blue kommer till England från Arkangelsk i Ryssland
sent 1800- tal Abessinier kommer till England
sent 1800- tal Perser importeras till USA från England
1920- talet Birman kommer till Frankrike från Burma
1950- talet Burman importeras till USA från Burma
1950- talet Turkiska katter kommer till England från Turkiet
1950- talet Egyptisk Mau importeras till USA från Egypten
1950- talet Korat importeras till USA från Thailand
1960- talet Angorakatter importeras till USA från Turkiet