Undersökning av svansförkortningsanlaget

Veterinär AnnaMaria Kullenberg har av eget intresse påbörjat en insamling av röntgenbilder av hela ryggraden på registrerade Manxkatter.

Syftet är att utreda:
a) svansförkortningsanlagets (M-anlaget) påverkan på rasen
b) nedärvningen av anlaget.

AnnaMaria har erfarenheter av registrerade Manxkatter sedan början av 1970-talet och möjlighet att se dessas ättlingar än i dag.

Målet med undersökningen är att en vetenskaplig avhandling skall kunna bli resultatet.
Anledningen till detta behov är att många manxuppfödare världen över ifrågasätter de gängse teorierna angående det så kallade ”manxanlaget”, bland annat då manxkatten inte får mindre kullar än någon annan ras.

Skillnaden är att det stundom finns ett mörkertal mellan antalet födda Manxkattungar och antalet registrerade i kullarna.
Ett skäl till detta är att alla långsvansade fram till ca 1983 kunde registreras som Europeér, årtalet är säkerligen avvikande i olika förbund.

Först och främst röntgas alla Rumpy, Rumpy Riser och Stumpy.
Även Manxkatter med mer än 4 cm lång svans behövs.
Även katter av andra raser behövs som kontrollgrupp.
Ryggmärgsbråck, spina bifida, är inte ett renodlat ”manxproblem” utan finns hos alla ryggradsdjur även arter/raser utan svansförkortningsanlag.

Svansförkortningsanlaget är inget isolerat anlag för Manxkatter men det kan nedärvas på olika sätt och med olika typer av genomslagskraft på svanslängden.

Nytagna röntgnbilder som sänds till AnnaMaria skall vara försedda med ID nummer (helst microchip) och kattens födelsedata, samt ägarens namn och adress för att vid behov kunna kontakta respektive katts ägare.

Äldre bilder kommer att förses med ett löpande nummer, i övrigt som ovan.

Ingen annan än AnnaMaria kommer att ha tillträde till respektive katts eller kattägares identitet för att så många som möjligt skall känna att det är tryggt att deltaga i undersökningen.

AnnaMaria har erfarent av stambokförda Manxkatter och ”utseendemässigt manxlika katter” sedan början av 1970-talet.

Be din veterinär sända röntgenbilderna till:
Veterinär AnnaMaria Kullenberg
Smådjurskliniken
Disponentgatan 10
S-211 57 MALMÖ
SVERIGE
Tel: 040 72 790
Telf: 00 46 40 72 790