Tips och råd inför resan

Inledning

Att resa bort under en period, ställer oftast kattägaren inför valet att ta med eller lämna katten/katterna hemma. Här vill vi gärna hjälpa dig en bit på väg, eller iallafall ge lite tips eller saker att tänka på ..

En del kattägare tar katten med sig när de reser på semester. Men katter är i högre grad än andra varelser bundna vid sin vanda omgivning och reagerar i allmänhet mycket negativt om man flyttar dem. Ta därför inte katten med dig när du reser, såvida du inte är absolut säker på att han lätt anpassar sig till en ny, kanske helt främmande miljö.

Om du bestämmer dig för att ta med katten

Ge inte katten mat strax innan du ska honom följa med ut och resa. Katter är oftast dåliga resenärer eftersom de lätt blir åksjuka.

Ta med kattens filt och älsklingsleksak så han känner sig lite mer som hemma.

Placera matskålar och toalåda om möjligt så att de motsvarar de platser katten tidigare varit van vid. Bjud på något du vet katten är speciellt förtjust i, men bli inte ängslig om han inte rör maten varken första eller andra dagen.

En del kattägare tar med lite förorenad kattsand till toalådan i det nya stället. Det fungerar oftast bra eftersom det ger katten en välkänd lukt i en ny okänd omgivning.

Ett bra hjälpmedel kan vara Feliway som hjälper till att förebygga så att inte katten upplever oro eller rädsla, exempelvis vid transport eller under vistelse på pensionat. Här kan du läsa mer och köpa Feliway.

Kattvakt

Det bästa är om du kan ordna med passning av katten i hemmet. Kanske någon vän eller släkting kan komma och bo där medan du är borta. Eller komma och sköta om den ett par gånger om dagen om du är borta en kortare tid. Se till att du ger noga instruktioner till vakten och att du har nummer till veterinären och till dig liggande framme!

Pensionat

Om du inte känner någon som kan hjälpa dig och ta hand om katten när du ska resa bort, bör du boka plats för katten på ett kattpensionat i god tid. Bra kattpensionat har t ex sommaren fullbokad långt i förväg. Kontakta en kattklubb, de brukar kunna ge anvisning på välrenommerade kattpensionat som har en hög standard både ifråga om inkvartering och katternas skötsel.
Vänder du dig till ett mindre välkänt ställe bör du själv först göra ett besök för att förvissa dig om att din katt kommer att bli väl omhändertagen.
Är ägaren ovillig visa dig hela anläggningen, vänd dig då till någon annan. Det är nämligen inte helt uteslutet att den plats där din katt ska vistas, när du gått därifrån, byts till en helt annan i en kanske avsides belägen inhägnad som inte kan jämföras med det komfortabla ”gästrum” man först visat dig. Ägaren till ett välkänt inackorderingsställe som åtnjuter gott rykte är däremot angelägen att visa dig hela anläggningen.

På din ”Inspektionsrunda” i kattpensionatet bör du förvissa dig om att det är rent och välhållet och framför allt luktfritt. Katterna ska naturligtvis vara inhysta var och en för sig, helst på betryggande avstånd från varandra så de inte kan utsätta varandra för infektioner.

Kattpensionatets ägare ska visa sig intresserad av sina inackorderingar och de i sin tur verka nöjda. Kattens inhägnad bör vara försedd med en inre och en yttre dörr eftersom de flesta katter i den här situationen är specialister på att smita ut.

Kom ihåg att om du vill inackordera en katt på ett kattpensionat måste den vara vaccinerad!

Källa: 200 råd till kattägare, Grace McHattie