Siames

siamesSiames är en utåtriktad, mycket sällskaplig och talför katt, som med sitt karaktäristiska djupa röstläge ”talar” med bestämd stämma. Den trivs bäst om den, utöver människan, har andra katter omkring sig.

Det är en elegant formad katt, med slank tubformad kropp och höga ben. Svansen är lång och pisliknande, smal vid roten och avsmalnande till en tunn spets.

Huvudet är medelstort och trekantigt och de mandelformade ögonen är intensivt mörkblå och snett placerade i linje med huvudformen. Nosen är lång och rak men själva nospartiet är spetsigt. Öronen är mycket stora och lågt satta.

Pälsen är kort, silkig och tätliggande och saknar helt underull. Siamesen är ”maskad”, det vill säga ansiktet, öronen, benen och svansen har en mörkare färg. Kroppsfärgen är generellt ljus.

SIAMES – historia och ursprung

Siamesen anses härstamma från Siam, nuvarande Thailand, och finns omnämnd i skrifter redan från mitten av 1300-talet. Den ansågs av munkarna vara en helig katt och hölls som sällskap, inte råttfångare alltså, i många kloster.

Den finns omnämnd och avbildad i litteraturen redan i slutet av 1700-talet och på det som brukar kallas ‘den första moderna’ kattutställningen i London 1871 fanns siamesen representerad, om än inte som egen ras.

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet förekom det en hel del import av siameser bland högreståndsfamiljer i Europa, främst Storbritannien. De flesta av dessa klarade sig dock inte någon längre tid men av dem som överlevde parades en del med andra raser. Dessa kunde därmed föra anlagen vidare och så småningom uppstod en verklig siamesavel.

Inom SVERAK var siamesen fram till 1960-talet den mest registrerade raskatten.

Källa: SVERAK