Övervikt hos katt och hund

Övervikt hos våra sällskapsdjur är ett ökande problem och uppmärksammas mer och mer. Det uppskattas att 30 % av hundar och katter i Sverige lider av övervikt. Jag kommer därför att försöka belysa orsaker, konsekvenser och behandling av övervikt.

Ett djur som väger upp till 15 % mer än sin normalvikt är överviktigt, allt däröver är fetma. Man brukar säga att övervikt är handikappande medan fetma är en sjukdom. Övervikt och fetma uppstår när den energi som tas in via foder och godbitar överstiger den energi som förbrukas av kroppen. Energin som kommer via proteiner, fett och kolhydrater i fodret lagras som fett i kroppen när den inte används. Det finns även sjukdomar som ger övervikt.

När veterinären eller djursjukvårdaren bedömer djurets normalvikt används naturligtvis en våg men man kan även använda ett redskap som heter Body Score Index. Här bedöms djurets utseende i profi l och uppifrån, fettdepåer på utvalda områden och muskelmassan värderas genom att känna igenom kroppen. Man håller sig därmed inte till några fastställda riktlinjer t.ex. inom en ras utan bedömer endast det enskilda djuret. Man använder sig av en 5-gradig skala, 1 och 2 är för djur som är underviktiga och magra, 3 är idealvikten. 4 och 5 anger övervikt resp. fetma och djuret behöver därmed gå ner i vikt.

Konsekvenserna av övervikt är många även för våra sällskapsdjur och känns igen från oss människor. Diabetes, ledproblem och inte minst en mycket förkortad livslängd är vanliga biverkningar även hos hund och katt. Dessutom ses hjärt- och lungproblem, hud- och pälsproblem, ökad risk för infektioner som en mycket vanlig konsekvens av övervikt.

Kosten spelar den viktigaste rollen i viktminskningen och betydelsefullt är att använda rätt foder. Veterinären har idag speciellt framtagna viktminskningsfoder som hjälp och kan även ge råd omkring målvikt, fodergiva, motion och inte minst ge stöd under tiden. Ett högt proteininnehåll i viktminskningsfodret säkerställer en jämn förbränning samtidigt som fettmassan minskas och muskelmassan bibehålls. Mycket viktigt är dessutom att en hög proteinnivå ger en ökad mättnadskänsla! Överviktiga djur är i riskzonen för diabetes och därför är kolhydratkällan mycket viktig och bör bestå av en råvara som inte ger höga blodsockertoppar utan en jämn nivå. De bästa källorna här är korn, majs ochvete. Fettinnehållet ska vara under medel, men inte mycket lågt eftersom behovet av de livsnödvändiga fettsyrorna måste tillgodoses. De har särkskilt stor betydelse för hud och päls men även för att säkerställa upptaget av vitaminer. Fibrer är naturligtvis mycket viktigt, men ännu viktigare är typen av fi brer som måste sammansättas för optimal tarmfunktion, smältbarhet och biologiskt värde. De olösliga fi brerna (cellulosa) t.ex. har en stimulerande effekt på tarmens rörelser, FOS och MOS är lösliga fi brer som har stor betydelse för tarmhälsan och de bakterier som finns där. Viktigt är att veta att man inte kan banta ett djur på enbart en högfiberkost!

Vänd dig till din djurklinik för att få råd och hjälp att genomföra viktminskningen på rätt sätt. Att dra ner på mängden av det vanliga fodret eller använda ett light-foder är inte korrekt ur en näringsmässig synpunkt utan bör endast användas när vikten ska bibehållas. Du kan beställa speciella veterinärfoder för överviktiga katter från FirstVet som även erbjuder rådgivning från veterinärer före och efter köp.

Kunskapen om aspekterna kring övervikt är stor. Så varför är då så många djurr överviktviktiga? Jo, undersökningar har visat att problemet i 98 % beror på ägarna, dels på fel foder, för många godbitar och för lite motion. Men huvudorsaken är faktisk att ägarna inte kan eller vill inse problemet! Så med en uppmaning till dig att titta extra noga på din livskamrat när du läst detta vill jag önska en riktigt trevlig höst!

Källa; Karen Lisager, leg. Veterinär och Royal Canin Breeder Info nr 2/2008 med enskilt tillstånd