Mage/tarm hos katt

Inledning

invartesFodret har en stor betydelse när det gäller mage och tarm. Det är därför viktigt att du väljer ett anpassat foder till just din katt för att säkerställa optimal livskvalitet.

Matsmältning är ett exempel på en mekanism som är unik för varje art, skillnaderna kan vara stora och det kan vara livshotande för individen att inte ta hänsyn till dessa. Ett exempel på detta är matsmältningskanalen som hos människan utgör 11 % av kroppsvikten medan den hos katt utgör ca 3 %. Därmed kan man bättre förstå att det är lättare för en människa att smälta födoämnen av en mera varierande karaktär.

Många små måltider

Katten äter naturligt många små måltider per dag och tillgodoser sina behov 16-20 gånger per dygn, både dag- och nattetid. Måltiderna varar oftast inte mer än ett par minuter och vatten dricks oftast inte i samband med foderintaget.

Vatten

Katten dricker naturligt små mängder vatten men intar vätskan upp till 20 gånger per dag, mängden och antalet gånger är beroende på om katten äter torrfoder eller våtfoder. Därför är det mycket viktigt att katten alltid har fri tillgång till vatten. Uttalanden om att torrfoder bidrar till sjukdomar, speciellt njurproblem, är helt felaktiga. Bara de har tillgång till vatten ser katten till att anpassa sina behov. Vissa foder är sammansatta för att öka kattens vätskeintag eftersom detta till exempel medverkar till att behandla och förebygga vissa urinstenar.

Luktsinnet

Katten bedömer framför allt sin föda genom sitt luktsinne och smaken spelar mindre roll. Speciellt för katten är att den inte kan känna söta smaker. Saliven innehåller inga spjälkande enzymer som hos oss och katten använder därför inte mycket tid till att tugga eftersom matsmältningen först börjar i magsäcken. PH-värdet i kattens mage är mycket surt på grund av en stor mängd saltsyra, vilket har en positiv inverkan på reningsprocessen och ger ett effektivt, naturligt skydd mot infektioner i matsmältningskanalen.

Magetarm-kanalen har många funktioner men ser till att bryta ner foderdelarna i mindre partiklar med hjälp av enzymer så näringsämnena kan absorberas. Kattens enzymer är väl anpassade till dess naturliga föda som huvudsakligen består av proteiner och fett. Därför har katten inte lika lätt att smälta kolhydrater. Tarmkanalen har dessutom en immunologisk funktion som fungerar som en barriär mellan den interna och den externa miljön och det förklarar även varför djur kan ha en lokal reaktion mot vissa födoämnen, så kallad foderintolerans.

Foderintolerans

Foderintolerans definieras som alla avvikande reaktioner efter intag av föda eller enskilda råvaror. Symtomen är mycket varierande och ses som till exempel magtarmstörningar, hudbesvär eller till och med allergisk chock . Symtomen kan också vara svagare och svårare att definiera, som t.ex. oftare avföring (4-5 gånger eller mer per dag) eller variationer i avföringskonsistensen. Ett exempel på foderintolerans är mjölkintolerans (laktosintolerans) då djuret inte tål mjölk eftersom det inte kan bilda enzymet laktas som bryter ner mjölksocker. Djuret får diarré, eftersom mjölksockret som inte bryts ner ger en gynnsam miljö för bakterier och dessutom håller vatten kvar i tarmen. Diagnosen är oftast mycket svår att ställa, tursamt nog är denna åkomma ovanlig. Kattungar har däremot förmågan att bryta ned laktos eftersom de kan producera det enzym som behövs (laktas).

Katter med ett onaturligt ätbeteende har större risk att få matsmältningsstörningar i form av kräkningar och diarré. För dessa djur måste man ta särskilt hänsyn till innehållet av råvaror i fodret och se till att det blir så smältbart och skonsamt för magen och tarmen som möjligt. Man kallar särskilt smältbara proteiner för LIP (Low Indigestible Proteins) och till denna grupp hör både proteiner av animaliskt och vegetabilisk ursprung, till exempel sojaproteinisolat.

En annan viktig beståndsdel i foder för djur som är känsliga i magen är fibrerna. Fibrer är den typ kolhydrater som inte ger energi och mängden och art måste kontrolleras noga. Olösliga fibrer kan inte brytas ner av bakterierna i tjocktarmen och är viktiga för tarmens rörelser. De lösliga fibrerna håller tarmfloran i balans. Ett annat sätt att hålla tarmfloran i balans är att tillsätta fibrer som frukto-oligosackarider (FOS) som är så kallade jäsningsbara fibrer. FOS bryts inte ner utan fermenteras (jäses) av tarmbakterierna och samtidigt frigörs fettsyror, som gör tarmmiljön sur, skapar näringsämnen som underhåller och förnyar cellerna samt täcker tjocktarmens väggar. Genom denna jäsning blir FOS en direkt näringskälla för cellerna i tjocktarmen och främjar den bakterieflora (bifidus och lacto- bacillus) som har gynnsamma effekter på mag- och tarmhälsan eftersom de hindrar utvecklingen av patogena bakterier och förbättrar matsmältning och absorption av näringsämnen. Liksom FOS gynnar mannan- oligosackarider (MOS) tarmhälsan, tarmen på ett annat sätt, då FOS främjar de gynnsamma bakterierna och MOS begränsar de ogynnsamma. MOS, som inte är en jäsningbar fiber, förhindrar att de patogena bakterierna får fäste på tarmslemhinnan och förbättrar direkt immunförsvaret i tarmen så den bättre kan bekämpa patogena ämnen.

Matsmältningsproblem

Det finns många orsaker till matsmältningsproblem hos katt. Inte många tänker över att matsmältningsapparaten även omfattar tänderna och att en försämring av munhälsan påverkar resten av kroppen. Tandsten orsakar inflammation och bakterieinfektioner som sprider sig till resten av kroppen.

Kräkning

Kräkningar hos katt är inte ovanligt och kan bero på flera orsaker. I de allra flesta fallen är det inte tal om en riktig kräkning som nödvändigtvis involverar magsäcken utan en simpel ”regurgitation”, vilket innebär att katten bara lägger upp födan direkt eller kort tid efter att den ätit. Orsaken till detta är att katten har ätit för snabbt och eller förstor mängd, foder finns då kvar i matstrupen och kommer upp igen eftersom kattens magsäck inte kan utvidgas på samma sätt som till exempel hos människa eller hund. För att förebygga detta kan man försöka lära katten ett korrekt ätbeteende (via en korrekt platt matskål med bara några få foderkulor i, vilket gör att katten inte kan sluka stora mängder på en gång) samt ge ett foder med kroketter som har anpassats för att uppmana katten att tugga.

Diarré

Diarré är antingen akut eller kronisk och båda har många orsaker. Den akuta är oftast på grund av bakterier, virus och parasiter men kan också uppstå vid foderbyte, foderallergier eller om katten äter för mycket. Kronisk diarré beror på för mycket vatten i tarmarna på grund av ofullständig matsmältning eller ofullständig absorbering av vätska, orsakerna är även här mångfaldiga.

Förstoppning

Förstoppning hos katt är inte ovanligt. Även här är orsakerna många och kan vara svåra att fastställa, men beror oftast på grund av intag av hår som inte kräkts upp, uttorkning eller nedsatt funktion i nervsystemet. Även vägran att bajsa ger förstoppning, orsakerna kan till exempel vara en smutsig kattlåda, miljöombyte, smärta vid hukning, sår i ändtarmen och många flera.

Fodret har en stor betydelse när det gäller mage och tarm. Det är därför viktigt att du väljer ett anpassat foder till just din katt för att säkerställa optimal livskvalitet!

 

Källa: Karen Lisager, leg. Veterinär och Royal Canin Breeder Info nr 2/2008 med enskilt tillstånd