Lexikon A-Ö

A

Ailurofll
Kattälskare

Ailurofob
Person som får stark ångest av katter.

Albino
Brist på pigmentet melanin. Bristen resulterar i vit päls och röda ögon.

Angora
Kattras med långhårig päls och slank och lång kropp. Saknar den äkta perserkattens ulliga underpäls. I Sverige var angora tidigare en benämning på perser.

Anestrus
Honkatt som inte har löpperiod.

Avel
Planerad parning och uppfödning av katter med målet att framhäva vissa fysiska pch psykiska karakteristika, som t ex ögonfärg.

Avelshane
En icke kastrerad hankatt som används för avel.

Avvänjning
Gradvis förändring i kattungens diet, från modersmjölken till fast föda.

B

Bandmask
Inälvsparasit som livnär sig på kattens halvsmälta föda. Loppor behövs som mellanvärdar i bandmaskens livscykel.

Blinkhinna
Se tredje ögonlocket

Böld
Varbildning med smärtsam svullnad. Vanligen orsakad av kattbett.

C

Calico
Amerikanskt namn på en katt som är sköldpaddsfärgad och vit.

Catnip
se kattmynta

Chinchilla
Perser vars vita pälshår har svarta spetsar (tipping).

Cobby
Engelskt uttryck för katt som har kort, kraftig och rund kropp med korta ben.

Coccidios
Orsakas av en protozo-parasit som påverkar matsmältningssystemet.

D

Dermatit
Inflammation i huden (eksem).

DNA
Kemisk substans (nukleinsyror) som är bärare av cellernas genetiska information och utveckling.

Doftmarkering
En katt markerar sitt revir med urin eller med doften från körlar på huwdet. Detta tjänar som signal till främmande katter som kommer in på området. Den kan också klösa på möbler eller träd och då lämna lukt från körtlarna i trampdynorna.

Dominant gen
Den gen som dominerar över en recessiv gen i kromosomen och alltid tydligt visar sig i avkomman.

E

Elisabetansk krage
Engelsk benämning på en skyddskrage i form av en strut av plast eller papp. Denna sätts över kattens huwd för att hindra den från att röra ett sår.

Enfärgad
Päls i endast en färg.

Estrus
Period när honkatten är villig att para sig med hankatten. Kallas också löpperiod.

F

Felin dysautonomi
Nervåkomma som ger ihållande besvär med vidgade pupiller, uppstötningar och snabb viktförlust. Kallades tidigare Key-Gaskell-syndromet.

Felin infektiös peritonit (FIP)
En virussjukdom som oftast får dödlig utgång. Symptomen är nedstämdhet, svår diarré, kräkningar och magsmärtor.

Felin leukos
Virus som angriper lymfatiska systemet och minskar motståndskraften mot sjukdomar. Vanligen dödlig. Symptom är viktförlust, kräkningar och andningssvårigheter.

Felint immunbristvirus (FIV)
En släkting till HIV-viruset. Viruset försvagar immunförsvaret och leder till döden. Mycket smittsamt för andra katter, men överförs inte till människor eller andra djur.

Felint rhinotracheitvirus
Detta är det svårare av de två vanligaste virus som orsakar kattinfluensa. Symptomen är hög feber, rinnande ögon och nos. Kan ibland vara dödlig, särskilt när det är kattungar och gamla katter som drabbas. Se även kattinfluensa och kattsnuva.

Flatmaskar
Parasiter som förekommer i tarmarna och levern och som ger diarré.

Flehming
Beteendet när katten grimaserar och drar upp överläppen för att låta lukten komma i kontakt med Jacobsons organ för att identifiera lukten.Förekommer ofta som ett sexuellt beteende hos hankatten.

Framfall
Tillstånd där inre organ som tex livmodern eller ändtarmen trängs ut ur kroppen vid en stor ansträngning.

Fästing
Parasit som borrar in framdelen i kattens skinn för att suga blod. En del fästingar kan överföra sjukdomar.

Förvildad
Husdjur som har återgått till ett vilt stadium.

G

Glaukom
Förstoring av ögongloben på grund av ökat tryck inne i ögat.

Gastrit
Inflammation i magsäckens slemhinna som orsakar diarré och aptitlöshet.

Gen
DNA-enhet på kromosomer som bär på information om sådana fysiska egenskaper som pälsfärg, ögonfärg, pälslängd m fl.

Genpool
Det totala antalet gener som finns att tillgå för en ras.

H

Hakmask
Blodsugande maskar som lever i tunntarmen. Kan orsaka viktförlust. diarré och blodbrist.

Handledstrampdyna
Extra köttig trampdyna ovanför de andra på framtassen. Dess funktion tros vara att hindra katten från att halka när den hoppar ner på marken.

Has
Kattens vrist.

Hematom
Blodblåsa i ytterörat. Beror vanligen på att katten rivit sig eller att ett blodkärl brustit.

Hjärtmaskar
Parasiter som förekommer i tropiskt klimat. Överförs av moskiter och lever i hjärtat.

I

Infektiös anemi
Sjukdom som orsakas av parasiter i blodet. Symptomen är feber, viktförlust och slöhet.

Inflammation i ytteröra
se Otit

J

Jacobsons organ
Ett känselorgan som sitter upptill i munnen och som kan analysera lukt och smak och som sänder signal till hjärnan.

K

Karantän
Vid inresa i sådana länder som Storbritannien, Australien, Sverige, Norge och Nya Zeeland måste alla katter och hundar förvaras i karantän under en fastställd period, för att förhindra spridningen av rabies.

Kastrera
För att förhindra fonplantning och ett oönskat sexuellt beteende kan hankatter kastreras och honkatter kastreras. På hanen tas testiklarna bort och han är således inte intresserad av honor längre. På honan tar man bort hela livmoderpaketet, vilket resulterar i att hon slutar löpa.

Kastrering
Ingrepp av veterinär som innebär att testiklarna tas bort för att förhindra parning och sekundära sexuella beteenden.

Kattinfluensa
Kallas också FVR och är den allvarligaste av de virussjukdomar som drabbar kattens andningsvägar. Symptomen är hög feber, rinnande ögon och nos. Kan ibland vara dödlig, särskilt hos kattungar och äldre katter. Se också kattsnuva.

Kattlucka
Gångjärnsförsedd lucka som monteras i ytterdörren för att katten ska kunna komma och gå som den vill.

Kattlåda
Låg låda fylld med kattsand.

Kattmynta
Catnip. Örten ”Nepeta cataria” som avger en doft som är oemotståndlig för många katter. Används i kattleksaker.

Kattpensionat
Inrättning som tar emot katter för inackordering.
Se förteckning.

Kattpest
Sjukdomen kallas också FIE (Felin infektiös enterit) och är en virussjukdom som angriper de vita blodkropparna och som ofta är dödlig. Symptomen är nedstämdhet svår diarré kräkningar och magvärk.

Kattregister
Förteckning över raskatter. För att få delta i kattutställningar måste varje renrasig katt vara stambokförd vid födseln hos någon officiell kattorganisation.

Kattsand/-strö
Det absorberande finfördelade material som används i kattens toalettlåda.

Kattsnuva
Felint calicivirus (FCV). En av de två sjukdomsvirus som angriper andningsvägarna. Symptomen är hosta, snuva, rinnande ögon och nos. Se också kattinfluensa och kattpest.

Keratit
Inflammation i hornhinnan som gör ögat grumligt. Key-Gaskell-syndromet

Klamydia
Sjukdom som angriper kattens ögon och andningsvägarna.

Klösbräda
En bräda eller annan anordning där katten kan vässa sina klor utan att skada tex möbler. Katten markerar också brädan med sin lukt för att visa att det är hans territorium.
Se hur du kan bygga själv!

Konjunktivit
Inflammation i ögats bindhinna. Ger rinnande ögon och förekommer i samband med kattinfluensa (FVR).

Kromosomer
Små DNA-strängar som lagrar genetisk information.

Kvalster
Mycket små hudparasiter som tränger ner i kattens hud och orsakar kroniskt håravfall klåda och inflammationer.

L

Loppor
Den parasit som är vanligast på katter. Loppan livnär sig på blod. Ibland är katter överkänsliga mot både bett och lämningar efter lopporna.

Långhårig katt
Katt vars päls har långa överhår och en tjock och ullig underpäls.

Löpning
När honkatten är villig att para sig med hankatten

Löss
Blodsugande parasiter som vid svåra angrepp kan ge upphov till blodbrist.

M

Mask
Ansiktet, öronen, benen, tassarna och svansen kan ha en awikande färg kontra resten av pälsen som t ex på en siames.

Maskad
En katt vars ansikte öron ben fötter och svans har en annan färg än resten av kroppen.

Manxkatt
Svanslös kattras. Svanslösheten beror på en mutation som kan ge dödliga missbildningar.

Mastit
Infektion i mjölkkörtlarna.

Metakarpaltrampdynor
Tjocka vävnadskuddar på tassarna som hindrar katten från att halka.

Mjölkfeber
Orsakas av otillräcklig tillförsel av kalk i blodet när kattungarna diar. Symptomen är kräkningar och vacklande gång.

O

Odd-eyed
Katt med ett blått och ett orange öga. Blå ögon kan hos vita katter åtföljas av dövhet. Även gulögda vita kan vara döva men frekvensen av dövhet är större bland blåögda.
Mer om kattkroppen…

Otit
Annat namn på inflammation i ytterörat orsakad av kvalster bakterier eller främmande föremål.

P

Perltonit
Bukhinneinflammation. Se även felin infektiös peritonit. (FIP)

Polydaktyli
Att ha fler tår än normalt.

Pälsvård
Att borsta och kamma kattens päls.

Q

Queen
Engelsk benämning av en icke kastrerad katthona.

R

Rabies
Svår virussjukdom som angriper centrala nervsystemet. Smittar genom bett från ett infekterat djur.

Ras
Kattyp med ledning av färg storlek och utseende.

Rasstandard
Den beskrivning av en ras egenskaper som är måttstock vid bedömningen av katten. Fastställs av respektive lands officiella kattorganisation.

Recessiv gen
En gen vars anlag döljs av en dominant gen när respektive kromosom bildar ett par. Anlaget blir då inte synligt.

Revir
Det område som katten övervakar och som den betraktar som sitt eget. En katt bevakar stridltstet sitt revir mot inkräktare.

Ringorm
Revorm, svampinfektion som gör att huden flagar och blir irriterad.

S

Sammetskvalster
Parasiter som förekommer på hösten och som kan orsaka klåda.

Siames
En orientalisk korthårskatt med ljus päls och teckningar i en annan färg.

Sköldpadd
Päls som är ett resultat av orange och svarta gener som båda bärs av den kvinnliga kromosomen. Sköldpaddsfärgade katter är oftast honor.

Spolmask
Parasiter som förekommer i kattens matsmältningssystem. Där livnär de sig på den smälta maten och kan orsaka diarré särskilt hos kattungar.

Sporre
Extra tå på bakbenet ovanför tassen. Man vet inte vilken Eunktion denna tå har.

Stamtavla
En förteckning över härstamningen som visar kattens familjeträd flera generationer tillbaka.

Sterllisering
Uförs sällan, på både hona och hane. På honan kapar man äggledarna, vilket gör att äggen inte kommer fram och förhindrar dräktighet. Dock fortsätter honan att löpa och para sig. På hanen kapar man sädesledarna och han kommer att ha kvar sitt beteende som fertil och även para, men honorna blir inte dräktiga.

Stickelhår
Tjocka grova hårstrån som skyddar det mjuka underhåret. Hos vissa katter bildar stickelhåren ett vattentätt skikt.

T

Tabby
Katt med randig eller fläckigt mönstrad päls. För vilda katter tjänar mönstret till att bry2a av kroppsformen så att katten kan dölja sig i undervegetationen.

Taurin
Aminosyra som måste ingå i kattens diet. Taurinbrist kan leda till att katten blir blind.

Tippning eller tippad
Egenskap hos en päls där överhårens spets har en annan färg än underpälsen.

Tillbakakorsning/tillbakaparning
Uttryck för parning mellan en vuxen katt och den egna avkomman.

Tom cat
Engelsk beteckning på en icke kastrerad hankatt.

Toxoplasmos
Infektionssjukdom framkallad av en parasit (oftast i rått kött) som påverkar matsmältningssystemet. Orsakar diarré och kan i vissa fall överföras till människor.

Tredje ögonlocket
Ögonhinna som man ibland kan skymta i ögonvrån på katten. Kallas också blinkhinna.

Tumör
Svullnad på eller under huden som är en onormal utväxt. Kan vara cancerös.

Tvåfärgad
Päls med vit grundfärg och ytterligare en färg.

U

Ullhår
Underpälsens sträva hårstrån med tjockare spets.

Underhår
Mjuka hår närmast huden som isolerar kroppen.

Underpäls
Ett tjockt skikt med isolerande hår under överpälsen.

Uringrus
Inflammation i urinblåsan och urinröret. Sandliknande avlagringar i blåsan och urinröret kan orsaka blod i urinen och svårigheter att kissa. Blockering av urinröret är ett tillstånd som kräver akutvård.

V

Veterinärincheckning
En veterinär kontrollerar katten när den kommer till en utställning.

Z

Zoonoser
Sjukdomar som kan överföras mellan olika däggdjur inklusive människan.

Ö

Öronkvalster
Små parasiter som lever i örongången och orsakar klåda.

Öroninfektion
Infektion inne i örat. Symptom kan vara att katten lägger huvudet på sned har vacklande gång och blir partiellt döv

Överpäls
Det yttersta hårlagret som ger pälsen dess färg.