Vanliga sjukdomar och parasiter

Fästingar

Fästingen är inte en insekt, utan ett leddjur och är därför besläktad med kvalster och andra spindeldjur. Det finns flera hundra olika arter av fästingar spridda över hela världen. I Sverige förekommer de huvudsakligen i Götaland och Svealand, samt mer sällsynt utefter Norrlandskusten. Fästingen trivs bäst på fuktiga lite skuggiga platser och återfinns därför ofta i lövskogsområden med tät under vegetation. Att fästingar förknippas med alträd beror på att även alar föredrar denna miljö. När fästingen är aktiv sitter den ofta på ett grässtrå någon decimeter ovan markytan och väntar på att ett lämpligt offer skall passera. Här kan du hitta bra fästingplockare, som hjälper dig få bort hela fästingen på ett säkert sätt.

Bin och getingar

Dessa är spännande för katter. Men här brukar katter klara sig bättre än hundar eftersom katter väljer att först drämma till med tassen. Hundar använder munnen till allt… Ett bi eller getingstick i en katttass är ofarligt. Det svider ordentligt en stund bara. Men visst kan det hända att en riktigt snabb katt hinner sopa åt sig en geting med tassen och sedan ta den med munnen medan getingen fortfarande kan stickas. Om katten får ett stick i tungan, måste den till veterinär och få motgift. Snabbt. Dessbättre verkar katter inse faran och låter bli de här insekterna.

Skabb

De är små kvalster som katter kan få i öronen eller i huden. Hundskabben (kaninskabb) går även på människa. Båda formerna är lätta att få bukt med om de upptäcks i tid – alltså innan katten har kliat sig så att den fått variga sår på kroppen.

Öronskabb

är väldigt vanligt hos utekatter. Nästan varenda katt råkar ut för det någon gång i sitt liv. Man måste titta i kattens öron ofta. När katten börjar klia sig i öronen, så har skabben ofta gått långt ner i örat. Skabben ser ut som en brun smet. Tar man upp lite,.på en tops, så ser man små, små bruna ”kulor”. Öronskabb är lätt att bota. Men man måste gå till en veterinär och få medicinen utskriven.

Ringorm

orsakas av en trådsvamp, som förekommer hos både djur och människor. Ibland kan det vara svårt att upptäcka att djur har det. De kanske bara tappar lite hår. Andra får stora, ofta runda, hårlösa fläckar som är inflammerade. Människor med ringorm brukar få klåda, men på djur märks det inte på samma sätt. Ringorm drabbar främst katter med nedsatt kondition. Det kan vara ganska besvärligt att medicinera bort ringorm med svampantibiotika, men det är ännu svårare att städa bort svampsporerna i hemmet, ladugården eller stallet.

Toxoplasmos

är en parasitsjukdom, som är spridd över hela jorden och drabbar både människor och djur. Den är ofarlig för alla utom för ofödda barn och personer med nedsatt immunförsvar. Om ett foster infekteras, kan barnet födas med hjärnskador och ögonskador.
Smittan sprids från kattens avföring. Rent teoretiskt kan man säga att det kan vara farligt för en gravid kvinna att sitta och leka i sandlådan med småbarnen. En infekterad katt kan ha varit där… Det är inte farligt för barnen. Gravida kvinnor kan undvika att sitta i sandlådan och att tömma kattlådan hemma. Man kan skicka in avföringsprov på sin katt och ta reda på om den är infekterad med toxoplasmos. Det är väldigt sällsynt att gravida kvinnor infekteras i Sverige

Tandsten

är ingen sjukdom. Det är naturligt för tamkatter att få tandsten. Men det är inte bra. Katter kan få hål i tänderna. Hundar får säilan det. De tappar sina i stället. Man måste hjälpa katten att hålla tänderna rena. En liten mjuk barntandborste passar fint till katten. Ta bara vatten på den – inte vanlig tandkräm. Det finns pasta som är speciellt framtagen för katter som du hittar hos din veterinär eller hos Firstvet. Borstningen är en vanesak. Lite motstånd brukar man möta i början. Det gäller bara att inte sluta borsta när katten vill, utan när du vill. Ta bara lite i början. Beröm kisse. Så småningom får du borsta alla tänder så ofta du vill. En del katter verkar förstä att det är för deras eget bästa. Om inte tandborstningen håller tandstenen borta, måste man gå på med en tandskrapa. Katters tandsten sitter in så hårt. Om man vet med sig att man inte klarar kattens tandvård, överlåter man det till veterinären. Man kan låta veterinären kolla kattens tänder vid den årliga vaccinationen. Katter som har dåliga tänder brukar fä problem med matsmältningen också.

Urinsten

Det är oftast hanar som drabbas. Främst kastrerade. Urinsten beror på att kattens urin är så starkt koncentrerad att urinsalterna klumpar ihop sig och bildar stenar i urinvägarna. Det är ett smärtsamt och livshotande tillstånd som måste opereras. Men man kan förebygga det genom att ge katten rätt kost och se till att de får i sig mycket vätska för att späda ut urinen. Det finns speciellt veterinärfoder som motverkar och förebygger urinsten, detta finns att köpa hos Veterinärer, eller hos Firstvet som levererar det hem till dörren.

Kattpest

FPV (felint parvo virus) är en mycket allvarlig sjukdom. Nästan alla katter som får den dör. Symptomen är diarré, kräkningar och feber. Man ska vaccinera mot kattpest även om det inte varit några fall i närheten på länge. Kattpestvirus är seglivat. Det kan leva upp till ett år i naturen.
Kom ihåg att vaccinera din katt mot kattpest och kattsnuva årligen !

FIP

är en virussjukdom med hög dödlighet hos insjuknade djur. Man kan inte vaccinera mot FIP.
Katter kan bli mer eller mindre immuna genom att de bildar s k antikroppar. Men smittbärare kan de vara även om de själva är symptomfria. En sjuk katt slutar äta och får feber och så småningom buk- och brösthinneinflammation.
FIP drabbar främst unga och gamla katter. Andra katter insjuknar sällan om de är i god kondition. Viruset är mycket vanligt.

Kattsnuva

finns i två varianter orsakade av två virus FRV och FCV. Katterna få snuva, feber och kan få sår på tungan. De äter inte och blir magra och får mycket nedsatt kondition. En del katter kan bli kroniskt sjuka i kattsnuva. Man kan vaccinera mot båda formerna av kattsnuva. Katter har ganska trånga näsgångar (kortnosiga har extremt trånga) så de brukar bli mycket dåliga när de får snuva.
Kom ihåg att vaccinera din katt mot kattpest och kattsnuva årligen !

Klamydia

är ett stort raskattproblem, som också brukar räknas till kattsnuvorna.

Felin leukemi

som orsakas av ett tumörvirus FeLV. Viruset sprids främst via saliv, men finns även i urin och avföring. De flesta katter som smittas bryter ner viruset med sitt eget immunförsvar. Andra kan lagra viruset i benmärgen och de blir inte sjuka förrän de t ex behandlas med kortison mot en annan sjukdom. Den tredje gruppen smittade katter utvecklar en tumörsjukdom. Det forskas mycket kring sjukdomen och det finns ett vaccin, men det används inte i Sverige.

Felint immunbristvirus

FIV eller som det kallas till vardags ”katt-aids” är den senast i gruppen av allvarliga kattvirus. FIV är av samma grupp virus som HIV hos människor. FIV antas också smitta via saliv. Viruset påvisades första gången 1987 i Californien. Kronisk feber, avmagning, aptitlöshet och infektion i munhålan är symptom på FIV.

Vingelsjuka

(nonpurulent meningoencephalomyelit) är en virussjukdom, som upptäcktes 1974. Det finns ännu inget vaccin och många katter, framför allt i Mälardalen och norra Uppland har dött i sjukdomen. Först får katten nedsatt aptit och går vingligt med bakkroppen. Den söker mer kontakt med människor än vanligt och jamar högt. Den får ocksä svårt att dra in klorna och i sjukdomens slutskede fär katten kramper.
Vingelsjukan har mestadels drabbat katter som går ute. De flesta har varit kastrerade hankatter.

Allt du kan göra är att låta vaccinera mot de sjukdomar som man kan vaccinera mot och sedan hålla din katt i god kondition.
Det är du som måste ge akt på de första tecknen till sjukdom och då ta kontakt med experterna – veterinärerna.