Kattprat, vad säger din katt ?

Spinnande
Det finns många olika slags spinnande, från djupa brösttoner som hörs över hela rummet, till det stillsamma, mjuka snusandet när en katt sover.

Katten spinner för att uttrycka belåtenhet och välbehag. Men spinnandet kan också ha en annan innebörd. En kattmamma spinner när hon närmar sig sina ungar för att försäkra dom om att allt är väl.
En kattmamma spinner även när hon föder, liksom en katt spinner då den är riktigt dålig eller skadad.

Aggressiva läten
Väsande och fräsande läten skrämmer andra katter och är effektiva varningssignaler
Ett morrande djupt nere i strupen är nästa steg för att uttrycka aggresivitet

Slammer med tänderna
Detta trivsamma lilla läte används ofta som hälsning. Vissa katter använder det till och med för att prata med husse och matte.

Vaksamma läten
Om någon främling närmar sig kattungarna, möts han eller hon av ett morrande eller fräsande ljud från den beskyddande modern

Mjau
Vissa katter yttrar nästan aldrig ett kraftigt mjau, medan andra är ytterst talföra. Detta läte används på olika sätt.

Kattrop
Detta oattraktiva läte åstadkoms av han -och honkatter på nätterna när de är på friarstråt.