Kattblodbank på Blå Stjärnans djursjukhus

För katter som skadats eller lider av anemi (blodbrist) kan en blodtransfusion vara enda räddningen. På Blå Stjärnans djursjukhus i Göteborg har man därför startat upp en av Sveriges få kattblodbanker. Hundar har haft en blodbank en längre tid och nu är det alltså katternas tur!

Katter har kunnat få hjälp med en transfusion även tidigare men det har inte lagrats något blod i en blodbank. Det har framför allt varit personalens katter som fått rycka in som donatorer när behovet har funnits. I och med starten av kattblodbanken kan man erbjuda avancerad akutsjukvård dygnet runt till sjuka katter. Blodgivarna är cirka 20 stycken och dessa kan lämna blod 3-4 gånger per år.

Innan en katt blir blodgivare kallas den (och dess ägare) på ett första besök. Katten undersöks av en veterinär, blodprover tas och hjärtat undersöks med ultraljud. Allt för att säkerställa att katten är frisk, inte har några smittsamma sjukdomar samt klarar den påfrestning en blodtappning medför. Inför varje tappning tas sedan vissa blodvärden om för att se den aktuella dagsformen.

Då katter inte tolererar att ligga helt still de 10-15 minuter en blodtappning tar ges de en lätt narkos, under vilken de tappas på cirka 50 milliliter blod från halsvenen. Under tappningen får de vätska i form av dropp. Medan blodet förbereds för att förvaras eller ges direkt till en väntande mottagare får givarkatten vakna i lugn och ro. När han/hon sedan är ordentligt vaken väntar en skål godismat.

Katter har tre olika blodgrupper A, B och AB. De flesta katter har blodgrupp A. B är mer ovanlig och återfinns framför allt hos Brittisk korthår och Devon Rex. AB är otroligt ovanlig, endast 1-2% av katterna har denna blodgrupp.

Eftersom de har antikroppar i sitt blod mot andra blodgrupper än sin egen kan katter inte ta emot blod från en givare med en annan blodgrupp. Det är därför nödvändigt att blodgruppera (bestämma blodgrupp) på mottagaren innan den får sin transfusion. Man gör dessutom ett så kallat korstest mellan givarens och mottagarens blod för att se så det inte blir en reaktion trots att blodgruppen är densamma.

För att få lämna blod måste vissa kriterier uppfyllas:

  • Katten skall vara mellan 1-5 år (de får lämna blod till de är 8 år)
  • De skall vara vaccinerade mot kattpest och kattsnuva
  • Katten skall väga minst 5kg. (men inte vara fet)
  • Honkatten får ej ha fött ungar
  • Katten får ej vara importerad eller ha varit utomlands
  • Katten får själv inte ha mottagit en blodtransfusion
  • Katten skall vara snäll och lätthanterad

Som tack för att de ställer upp får katterna en foderpåse vid varje tappning, gratis vaccination årligen, de inledande undersökningarna samt kostnadsfri blodtransfusion om de själva skulle behöva blod.

Blå Stjärnan söker just nu blodgivare med blodgrupp B, därför är Brittisk korthår och Devon Rex särskilt intressanta.

Är du intresserad? Mer information samt ett intresseformulär att fylla i finns på blastjarnan.nu

Källa: Ellen Lundquister Udd, Djursjukvårdare, Blå Stjärnans djursjukhus