Huskatt

asken2Huskatt, bondkatt, ladugårdskatt, blandras – Kärt barn har många namn ….

Huskatten är den katt som är mest förekommande i våra svenska hushåll.
Med huskatt menas att det är en katt utan stamtavla.
De flesta raskatthushållen har en eller flera husisar inneboende.
Huskatten kan ställas ut inom SVERAK och IDP, läs mer om detta i specialen !.

Huskatten får se ut precis hur som helst och skall inte blandas ihop med Europén som är en registrerad raskatt med egen standard.
Huskatter är inte ansedda som sämre katter, dom är lika mycket värda som en raskatt och en orersättlig livskamrat för många !

Svenska Katters Sida vill mana för kastrering av huskatter – så att antalet hemslösa katter minskas.