Förstå kattens språk

För att förstå kattens språk och få den att förstå dig, måste du vara medveten om att:

 • Starka parfymer påverkar kattens luktsinne på samma sätt som klart vitt ljus minskar vår möjlighet att se vår omgivning.
 • Nya mattor och möbler påverkar katter genom sin doft lika mycket som de påverkar oss genom sitt utseende, och katten får kanske lust att återställa allt till det normala genom att
 • spruta sin egen lukt på dem.
 • Skor kan ge ifrån sig många olika doftbudskap. Det är som när ångan stiger upp från en kastrull.
 • För katter är det en aggressiv handling att stirra.
 • Vidgade pupiller är ett tecken på rädsla. Därför bör man dra sig tillbaka tyst och långsamt när man ser det.
 • Ryckningar i öronen och en svängande svans är tecken på oro eller ilska.
 • En katt tycker nog att våra röster är mycket djupa, eftersom vi bara använder de lägsta tonerna i den skala katten kan uppfatta. Tala med falsettröst för att fånga kattens uppmärksamhet.
 • Var med i utbytet av dofter genom att kittla katten under hakan, på kinderna och vid svansroten, precis där svansen övergår i rygg.
 • Använd en bandspelare för att lättare lära dig förstå kattspråket.
 • Gå med på att låta katten träna dig i att ”prata”.
 • När en katt hackar tänder gör den det egentligen inte för att kommunicera. Katten gör ofta detta när den ser någonting som den vill ha men inte kan nå, till exempel en fluga högt uppe på väggen eller en fågel på andra sidan fönsterrutan.
 • Katten kanske helt enkelt uttrycker sin frustration genom att hacka tänder, precis som när vi ibland svär mellan hopbitna tänder. Med munnen lätt öppen och läpparna bakåtdragna öppnar och stänger den hastigt käkarna. Det låter som om katten smackade och hackade tänder samtidigt som den blir allt mer upphetsad. Det kan också hända att den utstöter små
 • bräkande, hackiga läten på samma gång.

Man kan säga att vår förståelse för kattens sätt att uttrycka sig med ljud fortfarande är i sin linda. Ju mer vi studerar katten desto mer upptäcker vi som vi inte förstår. Inte nog med att vi måste gissa oss till innebörden av de läten vi kan höra, vi vet dessutom mycket lite om hur katten utnyttjar sina möjligheter att använda sådana frekvenser som ligger högre än vi kan uppfatta, för att uttrycka sina känslor.