För dig som vill gå assistent

Jag blev övertalad av en kompis att ställa upp i Sundsvall hösten 1995. Det var en tvådagarsutställning och premiär för mig som assistent. När kompisen frågade domaren vid söndagslunchen vad han tyckte om assistenten svarade han att ”det syns att hon är erfaren”. Jag satt vid ett annat bord och hörde deras konversation och lyste förmodligen som en sol. :-)

Jag kan nog kalla mig erfaren assistent vid det här laget och får ofta frågor om hur man gör. Många vill försöka, men vågar inte riktigt. Men det är inte särskilt svårt! De flesta som har ställt ut katt några gånger har en ganska god uppfattning om hur bedömningar och panel går till.

AssistentFör att ta det från början: Anmäl dig via katternas anmälningsblankett, det finns en ruta att kryssa i längst ner. Eller kontakta den assistentansvariga enligt inbjudan. Tala gärna om att du är nybörjare, så kan du få stöd av någon erfaren i början.

När du kommer till utställningen bör du ta kontakt den assistentansvariga så att den vet att du är närvarande. Fråga i informationen om du inte vet hur personen ser ut. Annars räcker det med att du kommer till assistentsamlingen.

Någonstans omkring 8.30-9.00 brukar samlingen ske. Då får du fika och väljer en lagom stor rock eller skjorta. Du får också veta vilken domare du ska gå hos (om du inte har fått information om detta före utställningen).

Sedan går du ut till ”ditt” bord. Där ska det finnas papper och penna för burarnas nummerlappar, burplanering, pappershanddukar, välfyllda sprejflaskor samt soppåse. Om något saknas kontaktar du den assistentansvariga. För att kunna börja bedömningen behövs givetvis också domaren och domarpärmen! :-)

I domarpärmen finns domarlistor och bedömningssedlar, nomineringslista och assistentintyg. Domarlistorna är en sammanfattning av uppgifterna om katterna och brukar ange i vilken ordning katterna ska bedömas. Bedömningssedlarna följer domarlistorna och sitter tillsammans med ”sin” domarlista. Fråga domaren hur den vill ha det, men de flesta tar ut en bunt i taget ur pärmen. Alltså en domarlista med tillhörande bedömningssedlar.

När domaren kommer presenterar du dig. Är du nybörjare är det bra om du säger det också. Då kan domaren förklara för dig hur du ska göra om det är något du är tveksam över. Passa även på att fråga om domaren vill ha katterna direkt på bordet eller om de ska in i burarna först. En del domare föredrar att ta ut katterna ur burarna själva, andra vill ha dem ”serverade” på bordet.

Har du tvättat burarna? Förhoppningsvis är de rena, men det är alltid bra om du tvättar ur dem innan bedömningen börjar. Då kan du också kontrollera att sprejflaskorna fungerar och har en bra dusch. Dra igen burdörrarna, men stäng dem inte helt. Håller du en katt som börjar rivas eller bitas måste du kunna slänga in den i första lediga bur. Kom ihåg att även tvätta dina händer. Lägg en eller två buntar med pappershanddukar ovanpå burarna, så har du dem nära till hands när du behöver dem senare under dagen.

Ja, då var det dags att börja bedömningen. I domarlistan står vilken katt som ska fram först.

Om assistenter ska visa katterna

Minst två assistenter arbetar för varje domare. Man tar fram katter till burarna, så att det alltid finns minst en katt där i väntan på sin tur. Är det flera hanar eller honor i en klass (titta i domarlistan) brukar domarna uppskatta att få alla katterna på plats innan de ska döma klassen. Då kan de få en överblick från början.

I burplaneringen kan du se var i lokalen katten finns. Om buren är tom måste du kontrollera med sekretariatet om katten är absent (frånvarande). Katten kan ha flyttat till en annan bur!

Om katten ligger i sin bur så öppnar du burdörren. Stick aldrig in huvudet i en bur med katt i! Sover katten kan du börja prata med den, så att den inte blir överraskad när du rör den. Enklast är att vända katten så att den ligger med huvudet ifrån dig och sedan lyfta ut den bakifrån.

Vissa katter är lite oroliga och då bör man hålla dem nära kroppen. De brukar bli lite lugnare då. Du behöver inte vara orolig över att tufsa till pälsen! Domarna har full förståelse om pälsen inte ligger helt perfekt. Däremot kan en del ägare skylla kattens uteblivna framgångar på assistenten, men det är inget att ta åt sig av. Om katten är välskött och fräsch i pälsen klarar den att bli hanterad utan att det försämrar den nämnvärt. Men givetvis måste man som assistent ha rena och torra händer! :-)

När domarna bedömer katter har de lite olika rutiner. En del håller i katten, tittar och pratar om den för att sedan lämna över den till assistenten när de ska skriva bedömningssedeln. Andra tar en snabb överblick över katten, låter assistenten hålla katten när de skriver bedömningen, tittar på detaljerna vartefter och pratar efteråt om katten. Oavsett hur de gör är det viktigt att man snabbt lär sig domarens rutiner och följer med vad som händer. Vill domaren se på pälsen eller svansen måste man vrida katten så att de inte bara ser huvudet.

Vanligen låter man katten stå eller sitta på bordet under bedömningen. Men är den orolig kan det hjälpa om du tar upp den och håller den intill dig. Vissa katter blir lugna om de får sätta framtassarna mot din axel och titta bakom dig. Känn efter hur katten vill ha det! Det är naturligtvis bättre att den hänger på din axel och trivs med tillvaron än att den stressas på bordet.

När katten placeras i en domarbur ska buren märkas med kattens nummer. Denna nummerlapp talar förstås om vilken katt det är men är samtidigt en markering att buren är använd. När katten bärs hem sitter nummerlappen kvar tills buren städas. Så länge den är ostädad får ingen annan katt sättas in i buren (om det inte är absolut nödläge).

När det finns minst tre katter i en färg/grupp kan domaren utse en BIV (bäst i variant). Du ser i domarlistan när det är aktuellt, men bör också följa med i bedömningarna. De som inte är klassvinnare är ju inte med i BIV-uttagningen, inte de som har fått dragna cert heller. Är det många katter brukar domaren säga till vilka katter den vill se på först, några skickas hem och nya visas tills man så småningom har en BIV. Ibland har domaren redan efter bedömningen klart för sig vilken katt som blir BIV och då kanske endast denna katt visas för publiken igen.

Hur håller man då katten när man inte har något bord att ställa den på? Enkelt kan man säga att långa katter drar man ut och cobby katter håller man ihop, resten hamnar i en mellangrupp. Men tänk på att varje katt är en egen individ! Det är inte alla skogisar som tycker om att dras ut och då ska man inte göra det heller.

Raser som man drar ut: norsk skogkatt, maine coon, ragdoll, sibirisk katt, turkisk angora, bengal, ocicat, sokoke, siames, balines, orientaliskt korthår, orientaliskt långhår.
Raser som man håller lite utsträckta: abessinier, cornish rex, europé, russian blue, somali.
Raser som man håller ihop: perser, exotic, helig birma, brittiskt korthår, burma, devon rex, korat, manx, sphynx.

Assistenten sköter en del av pappersarbetet hos domaren. Vanligen lämnar domaren över bedömningssedlar och domarlistor vartefter de är klara. Kontrollera att alla papper är undertecknade och att alla resultat är ifyllda både på bedömningssedlarna och domarlistan. Sista kopian av bedömningssedlarna rivs loss och behålls av domaren. En kopia av domarlistan ska också in i pärmen. Ofta är det där som domaren har skrivit små tecken intill de katter som han/hon vill se igen. Originalen och övriga kopior ska till sekretariatet.

Ja, så går dagen och katt efter katt passerar domarbordet. Normalt kommer funktionärer och bjuder på fika under dagen. Om det är endagsutställning måste alla bedömningar och nomineringar göras klara innan man kan förbereda panelen, så det blir ofta en sen lunch för domare och assistenter. På de allra flesta utställningar bjuds assistenterna på lunch. Jag har bara varit med om motsatsen hos en norsk klubb.

Domarens nomineringar till panel är alltså det sista som görs innan lunchen. Domaren meddelar vilka katter den vill se i respektive grupp (vuxna hanar, vuxna honor, ungdjur osv) och assistenterna hämtar dessa. Själva uttagningen går till ungefär som BIV-uttagningen: katterna jämförs och till slut beslutar sig domaren för vilken som nomineras. Nomineringslistan fylls i och lämnas till sekretariatet med kopia till domaren.

Om ägarna bär katterna till domarburarna

Även vid dessa utställningar brukar man vara två assistenter per domare. Assistenterna numrerar burarna, ägarna bär dit katterna och sedan visar assistenterna katterna för domaren. För övrigt är det samma arbetsuppgifter som ovan.

Om ägarna visar sina katter för domaren

I det här fallet brukar det räcka med en assistent per domare. Om många utställare vill ha bärhjälp får man planera framåt och placera katterna i domarburarna i väntan på bedömning. Blir det väldigt stressigt kontaktar du den assistentansvariga för att få tillfällig hjälp av en till assistent, men det är sällsynt att det behövs.

Assistenterna brukar ha någon form av tavla eller papper där man skriver upp vilka katter som ska bedömas. Om du även skriver ras och färg underlättar det ytterligare för publiken. Trots detta kan domaren få vänta på en katt och då får assistenten vara beredd att gå iväg och leta efter den. Om ägaren inte finns i närheten tar du med dig katten till domaren, så att bedömningarna kan fortsätta utan större försening.

Även i detta fall är assistentens arbetsuppgifter ungefär desamma som ovan, förutom att assistenten inte håller så många katter.

Paneler

Assistenterna ska finnas tillgängliga under alla panelerna. Särskilt viktigt är detta när det bara finns en assistent per domare. Många assistenter vill bara bära katter i ”sin” domares panel/-er, men det finns alltid burar som ska städas, bord som ska torkas, katter som ska hämtas … Dessutom kan det behövas extra assistenter ibland, så jag anser att alla ska vara beredda att hugga in där det behövs.

Oftast har den assistentansvariga en kort genomgång innan panelerna börjar och berättar i vilken ordning de olika kategorierna ska upp, hur katterna ska bäras fram osv. Fråga gärna om du är osäker! Det är bättre att fråga nu än att inte veta när du står framför domarna och publiken …

De gånger som jag har varit assistentansvarig har jag fördelat katterna bland alla assistenterna, men andra anser att assistenterna bara ska bära ”sina” domares katter. Hur som helst så gäller det att assistenterna är på alerten under alla panelerna!

Man bär för det mesta samtidigt fram en katt till respektive domare. Sedan flyttar man sig till nästa domarbord åt höger (eller vänster, fråga vid genomgången!) och efter sista bordet går man till den första i raden. När alla domarna har sett katterna håller man dem tills de har beslutat sig. Ibland vill de titta en gång till eller jämföra två eller flera katter intill varandra. När de har skrivit ner sina val vänder sig assistenterna mot publiken och väntar på resultatet.

Ett annat alternativ är att låta katterna stå på var sitt bord medan domarna går runt och tittar på dem. Katterna står på borden den mesta tiden, man behöver bara lyfta dem vid jämförelser och när resultatet presenteras. Enligt min mening så är det lugnare för katterna och sliter inte lika mycket på assistenternas armar och ryggar.

När alla panelerna är genomförda är äntligen assistenternas arbetsdag slut. Nu återstår bara att lämna tillbaka rocken/skjortan (glöm inte att tömma fickorna!) och ta emot arvodet.

Trött i fötter, ben, rygg och armar och huvudet fullt av intryck. Många fina katter har passerat, men tror du att du kommer ihåg några resultat? Jag brukar i alla fall inte vara särskilt kunnig i vem som vann vad. Därför är det så bra att assistenterna har rätt till katalog och resultatlista! Detta är en SVERAK-regel och vi har samma rättighet i Norge

Källa: Svenska Katters sida och Katarina Wolffram