‹ Cornish rex

Vilken är bäst för småbarnsfamilj, devon eller cornish?

Skillnad mellan Devon- och Cornish Rex förutom utseende? Hårar Korat lika lite som Rex? Vilken är mest lämpad för småbarnsfamilj – Rex eller Korat?

Annika

Hejsan!
Cornish Rex är blid och vänlig till temperamentet, är rätt stillsam och lugn att umgås med, hängiven och sällskaplig.
Devon Rex, som är mindre lockig, är en stark och orädd katt, med en full-i-sjutton-natur, som kräver en litet bestämdare uppfostran, om man skall undvika att den tyranniserar sin om- givning. Den är mycket livlig, alltid glad och pigg på hyss och odygd.
Jag kan tyvärr inte svara på om Koraten hårar lika litet som Rexkatterna. Lycka till!

Mvh
M-G Eija-Riitta Eklöf-Berliner-Mauer
S*Berliner Mauer’s Burmeser, Liden