‹ Kattens fem sinnen

Varför har katter så bra luktsinne?

Varför har katter så bra luktsinne?

Kristoffer

Hejsan!
Man vet inte så mycket om kattens smak- och luktsinne. Sannolikt på grund av vårt eget dåligt utvecklade luktsinne saknar vi tillräcklig erfarenhet för att lägga upp meningsfulla experiment.
Under senare tid har dock Jay Rosenblatt slutfört en serie utmärkta experiment med nyfödda kattungar som visar att de har ett välutvecklat luktsinne vid födseln. Detta gör det möjligt för dem att hitta till sitt bo och att välja ut sin egen speciella spene. Blockeras detta sinne störs katternas dibeteende och de blir oförmögna att lokalisera en spene att dia. Två franska forskare, R, David och G. Thiery gjorde sådana försök.
Svaret på din fråga är, tycker jag, att katten genom årtusendet utvecklat ett gott luktsinne för att kunna överleva. Mycket av kattens speciella liv består av beteenden som har att göra med doftmarkeringar, som att stryka sig mot olika föremål, i vilket antyder att luktsinnet spelar en avgörande roll i kattens liv. Hörsel, känsel och lukt är de viktigaste sinnena för katten.
Man kan se om man t.ex. haft sin hona på parning och hon har varit avskild från de andra katterna man har – att när hon kommer tillbaka, är de andra katterna lite misstänk- samma först när de ser henne. När de fått dofta av henne, och känner igen hennes lukt – vet de att det är ”rätt” katt som kommit tillbaka.

Mvh / M-G Eija-Riitta Eklöf – Berliner Mauer
S’Berliner Mauer´s Burmeser, Liden