‹ Stamnamn

Stamnamnsfråga

Anser SVERAK det ok att ta ett redan inregistrerat kennelnamn från någon, och använda det som stamnamn på sina katter?

Såvitt jag är informerad så sker ingen kontroll mellan Svenska Kennelklubben och SVERAK när det gäller registrering av kennelnamn för hunduppfödning resp. stamnamn för katt- uppfödning.
När man ansöker om stamnamn inom SVERAK så sker kontrollen inom de FIFe-anslutna förbunden. FIFe (Fédération Internationale Feline ) är SVERAKs huvudorganisation och FIFe har anslutna organisationer i ett flertal länder.
Detta betyder att samma stamnamn inte får registreras inom FIFe av två olika

personer, ej heller stamnamn som är för lika till namnet. Det är ett viss antal tecken som måste skilja namnen åt. Däremot görs ingen kontroll gentemot övriga kattförbund, t ex CFA, GCCF och olika s k ”Independentförbund”. Detta innebär i praktiken att det är möjligt att samma stamnamn för katt finns både i ett FIFe-förbund samt i t ex CFA.
Hur ofta det förekommer har jag tyvärr inga uppgifter om. S* i dagens stamnamn inom FIFe anger att katteriet/namnet är registrerat i
Sverige.