‹ PKD

När kan man PKD-testa katten?

Jag undrar hur gammal min perserkatt måste vara för att jag ska kunna kolla pkd på henne?

Hej,

Lägsta ålder för att kunna få ett intyg på testresultat för PKD är att katten måste vara tio månader.
Tillförlitligheten på resultat från sådan ultraljudsundersökning från tio månader och uppåt är ca 98%. Avgörande för tillförlitligheten är både kvaliteten på ultraljudsapparaturen samt veterinärens erfarenhet och skicklighet. Apparaturen måste ha en styrka av minst 7,5MHz – och det har ultraljudsapparatur för smådjur i Sverige.

Man kan testa en katt även när den är yngre än tio månader, med vissa villkor. Om en katt under tio månader förefaller negativ (fri) vid undersökningstillfället, så ska/måste man testa om den efter tio månaders ålder för att få ett intyg. Anledningen till detta är att det finns en risk att katten/kattungen trots allt är positiv, men att cystorna är så väldigt små att de inte syns på skärmen. En katt som PKD-testas vid tex. sju månader och då visar sig negativ/fri har väldigt stor chans att verkligen vara PKD-fri, men den bör som sagt testas om.

Om en katt som är yngre än tio månader visar sig vara positiv, så skrivs ett intyg på detta och katten behöver inte testas om. Risken för att en katt felaktigt ska klassas som positiv är minimal. Svenska Perserringens PKD-kommitté har tagit fram en intygsblankett för PKD-test. Den används av de flesta veterinärer/kliniker som gör sådana undersökningar. Blanketten kan rekvireras från undertecknad.

Vid ultraljudsundersökning för PKD är det mycket sällsynt att någon katt behöver sövas. Det behövs endast om katten är mycket stressad eller helt ohanterlig. Numera rakas katterna sällan, utan undersökningsområdet dränks in med en riklig mängd alkohol. Undersökningen är inte på något sätt smärtsam för katten. Jag hoppas att detta gav svar på Din fråga! Om inte, så berättar jag gärna mera.

Hälsningar
Marie Thiers