‹ Könsmognad

När är en hona könsmogen?

När är en katthona könsmogen?

Varierar en del mellan olika kattraser. Tidiga raser t ex såsom Burma och Siames blir honan könsmogen vid sju till åtta månaders ålder. Långhårskatter blir i allmänhet könsmogna vid 12 – 15 månaders ålder. Löpsäsongen för t ex Burma kan vara varannan vecka. Korthårs- katter blir könsmogna betydligt tidigare än honor av långhårskatter.
Naturligtvis är inte en hona på fem månader mogen för parning. Man rekommenderar att katten bör vara runt ett år.