‹ Avmaskning

Maskfrågor

Jag har sedan ett år tillbaka tagit över en fullvuxen katt (åtta år) och har aldrig tidigare haft katt. Hon är både inne- och utekatt. Hon älskar att vara ute på kortare äventyr sommarhalvåret.
Jag har hört att katter, framför allt då de är ute, kan få mask i magen. Jag har misstankar att hon har drabbats av detta men är inte säker då jag inte vet symtomen för detta. Hon slickar sig mycket baktill (mer än vanligt) och är därför något irriterad. Det ser eventuellt också ut som det kommer ut något ljust maskliknande.
Hur diagnostiserar jag mask och viket typ av mask det är? Jag har förstått att det finns olika medel mot mask beroende på sort men att det också finns ett medel mot flera olika masksorter. Vilket är att rekommendera?

Det finns flera olika sorters mask:

RUNDMASKAR:
Spolmask
Hakmask
Magmask
Lungmask
PLATTMASKAR:
Bandmask

Spolmask och bandmask är vanliga, din katt kan ha något av detta och det låter mest som bandmask av det du skriver. Drontal vet. (receptbelagt) hjälper mot spolmask, hakmask samt bandmaskar. Axilur vet är också ett preparat som biter på de flesta maskar. Det är inte receptbelagt. Det skulle jag rekommendera att prova med. Följ doseringen på förpackningen noggrant.

Mvh
M-G Eija-Riitta Eklöf-Berliner-Mauer