‹ Lagar

Lagar gällande katten och dess ägare

Finns det lagar som gäller utekatter och mig som ägare till utekatt? Dvs. kan jag bli polisanmäld om min katt är ute på gården och jag själv inte ser den?
Vad gäller i mitt åtagande som utekattsägare enligt lagen? Är orolig för vad grannar eventuellt kan säga. Får vem som helst avliva en katt som är ute?

Erna Engman med katten Alvice

Hejsan!

Het finns lag om tillsyn över hundar och katter, ja. Enligt lagtexten i ”Lag om tillsyn över hundar och katter” § 1 och § 7 står det; Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att före- bygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.
En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad får dödas av jakträtts- innehavaren eller av någon som företräder denne. Inom tättbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndighet. Glöm inte bort att det finns lokala ordningsföreskrifter, olika för varje kommun, om hur hund och katt ska hållas. Dessa kan du kolla med tex. polisen på den ort där du bor. Lycka till!

Mvh
M-G Eija-Riitta Eklöf-Berliner-Mauer
S*Berliner Mauer’s Burmeser