‹ Katt - orm

Katter och ormbett

Tittade på tv4 nyheter där dom pratade om ormbett. Jag såg bara slutet och undrar nu i förebyggande syfte vad jag ska göra för att vara beredd i skogen?

I Sverige finns endast en giftig orm- huggormen. Katter är vanligen på sin vakt, men någon gång händer det, att en katt blir biten.
Huggormsgifter är en mycket komplex kombination av äggviteämnen. När giftet tages upp från bettstället, uppkommer skador på flera organsystem samtidigt i form av svullnad, kärlskador och blödningar. Dessutom sker sönderfall av röda och vita blodkroppar samt vävnadsceller. Även koagulations- mekanismen och nervsystemet påverkas.
Jag antar att du menar för katten? Är katten van att vara ute så kan man nog inte före- bygga så mycket. Katter är på sin vakt oftast. För dig själv: ormar anfaller ju endast om de känner sig hotade och inträngde, ser du en orm stampa lite i marken, de är lika rädda som vi är. De känner vibrationerna.

MVH / M-G Eija-Riitta Eklöf-Berliner-Mauer, Liden S*BerlinerMauer’s Burmeser