‹ Avel

Kattavel och historia

Jag håller på med ett specialarbete i skolan och skulle hemskt gärna vilja veta lite mera om kattavel. Ursprungskatter, hur ”nya” raser kommer till och vilka raser som hotas av sönderavling och varför.

Anders Larsson
SP1d Wargentinskolan i Östersund

Hej!
Kattens historia har sina rötter i forntiden, långt före vår tideräkning. Förekomst och utbredning av olika djurarter har berott på hur jordens landmassor för flera miljoner år sedan rört sig och stagnerat. Det finns djurarter som är representerade i alla världsdelar och andra som påträffas endast på vissa kontinenter. Så t.ex. förekommer inte en enda art av kattsläktet i vilt tillstånd i Australien. I Nord- och Sydamerika finns några kattdjursarter som inte är närmare släkt med tamkatten.

Kattens ursprungliga hemvist är Asien, Afrika och Europa. Den tama kattens ursprung är höljt i dunkel och bland forskare råder fortfarande delade meningar om dess uppkomst och härstamning. För omkring 5000 år sedan kände man till tama katter i det gamla Egypten. Där värderades katten högt, dyrkades i templen, älskades och skyddades under sin livstid och balsamerades efter som död. Då det skulle ta åtskilliga sidor att beskriva kattens historia får detta lilla korta räcka om dess ursprung. Då jag håller på med Burmauppfödning känner jag till mest om denna ras.

BURMAN: Burmans ursprung är en brun korthårshybrid av ”malay-typ” som i USA parades med siames. Burmans väg från Fjärran Östern till våra kyliga bredgrader är följande:

Från Burma till USA 1933 (denna katt hette Wong Mau, som parades med en siameshane)

Godkänd i USA 1936

Renodlad 1943

Första import till England från USA 1949

Fortsatta importer

Godkänd i England 1953

Första importerna till Sverige från England 1957

Burman finns i olika färger som Brun, Blå, Choklad, Lila, Röd, Creme, Brunsköldpadd, Blåsköldpadd, Chokladsköldpadd, Lilasköldpadd. Jag skulle rekommendera att besöka BurmaAlliansens hemsida för mera detaljerade fakta om just Burman.

När det gäller kattavel (ja, all avel) är det ju viktigt att man har en bred bas av djur att avla på. Är denna bas för liten är det ju stor risk för inavel, defekter etc. Viss inavel kan förekomma för att modifiera form, linjeaveln. Man måste känna till katternas bakgrund för att hålla på med linjeavel. Det är viktigt att få in nytt blod i en ras, så man inte avlar på samma katter, dvs. katter som är för nära släkt med varandra. Förekommer det sjukdomar eller defekter i en ras skall man ju inte avla på dessa djur vilket ju säger sig själv.

Varje kattras har ju vissa regler hur de skall se ut för att följa standarden. Regler uppsatta av FIFe, SVERAK och andra kattorganisationer. Nya raser kan ske genom att korsa befintliga raser och i slutändan få en ny ras, även mutationer kan ge nya raser. Jag skulle också rekommendera att besöka SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riks-förbund) hemsida, där bör finnas adresser till olika kattklubbar runt om i Sverige. Samt olika raser. Samt att gå igenom Svenska Katters Sida, där det finns mycket bra information att hämta.

Det finns även mycket bra kattlitteratur att låna på biblioteket där man kan få fakta om det mesta, historia, uppfödning, olika raser etc.

Mvh
M-G Eija-Riitta Eklöf-Berliner-Mauer