‹ Två eller tre katter

Kan jag köpa 2 syskon?

Jag skall köpa två raskatter om ca ett halvår och då undrar jag om man kan köpa två stycken ur samma kull. Dessutom om det då spelar någon roll vilket kön det är på katterna. Jag skulle också vilja veta om honkatter är snällare än hankatter?

Att köpa två ur samma kull är mycket lämpligt. Ungarna känner varandra redan och finner trygghet i varandra, i synnerhet när de kommer till en ny miljö (det nya hemmet). Kön: Antingen två honor, eller en hona och en hane. Hankatter som är okastrerade blir i 99 fall av 100 osams när de nått könsmognaden.

Vill man ha två hankatter måste man kastrera dem i tid, innan de hinner komma i ”krig” med varandra. Därför tycker jag det är lämpligare med två honor eller en hona och en hane. Skall de inte användas i avel – kastrera dem. Hankatten kan bli mycket tillgiven, på många sätt mera tillgiven än en honkatt. Men alla djur är ju personligheter. Det hänger också mycket på hur mycket tid man själv ägnar sig åt sina katter. Ju mera tid man kan avsätta desto mera tillgivna kamrater får man. Gäller både honkatten och hankatten.

Mvh
M-G Eija-Riitta Eklöf-Berliner-Mauer