‹ Löpning

Jamande hankatt

Jag undrar, att min Turkisk Angorahane jamar och går fram och tillbaka jamande.
Jag förstår att han har löptid eftersom han är okastrererad. Vi skaffade honom en hona i samma ras så han blev väldigt lycklig, honan är också i perioden att börja löpa.
Är det normalt att hanen jamar både dag och natt. Finns det ”kattterrierer” eftersom han har gjort det nu flera månader, han är ett år och fem månader. Annars är han normal. kelig, äter som vanligt och leker med andra katter helt normalt.
Jag har sju katter tillsammans och dom passar väldigt bra ihop, hanarna är kastrererade och honorna äter p-piller utom Turkisk Angorasbrud, hon är snart ett år!

Hej, Lisbet!

Det er normalt, at en okastrerad hane jamar en del, när han inte kan komme ut och söka upp ”damer”. När din hona börjar löpa, vil det stillna, för då får han nok at ta sig för…
Annars vil jeg säga, att dette jamandet är et af de problemer, man tar på sig ved at ha en avelshane. Det varierer mycket, både från ras til ras och från individ til individ, hur utpräglad det är.
Inom visse ras är det vanligt, at hanerne varken strilar eller jamar (det gælder t.ex. Russian Blue), även om de er fuldt fertile, och inom andre ras kan det vara mycket besvärligt at ha avelshane.

Hilsen, Niels Peter