‹ Avmaskning

Inälvsmask

Vad gör man om ens katt har mask? Vad gör man om man vet en som inte sköter om ens katt? Vart ska man anmäla det någonstans?

Katter angrips ofta av inälvsparasiter (s.k. endoparasiter). Jag har här angivet ett antal olika preparat som finns på apotek, samt vilken sorts mask de avmaskar för.
Rundmaskar (Spolmask, hakmask, magmask, lungmask) kan man använda följande preparat: Axilur vet. som även går mot bandmaskar Taenia och Mesocestoides.
Banminth vet för katt: Spolmask och hakmask
Droncit vet. mot bandmaskar: Taenia, Dispylidium, Mesocestoides och
Diphyllobotherium.
Drontal vet. (receptbelagt) mot: Spolmask, hakmask (rundmaskar) samt Taenia,
Dispylidium, Mesocestoides (bandmaskar)
Flubenol vet. (receptbelagt) mot: Spolmask, hakmask (rundmaskar) samt Taenia(bandmaskar).
Telmin vet. mot: Spolmask, Hakmask (rundmaskar) samt Taenia(bandmaskar)
Kontakta veterinär om du är osäkar samt om du avmaskar enligt program ochinte får resultat.
Din andra fråga vart man vänder sig om man vet någon som inte sköter sin katt. Är det fråga om direkt djurplågeri vänder man sig till polisen. Man kan också vända sig till Distriktsveterinären och framföra sina misstankar.

Mvh
M-G Eija-Riitta Eklöf-B-M, Liden