‹ Inlärning

Hur tänker katter?

Jag undrar hur katter tänker, hur fungerar deras hjärna i jämförelse med människans hjärna?


Hej Helena!
Ja det var en knepig fråga du ställde. Det finns väldigt lite forskat om kattens hjärna och beteende som du säkert redan vet.
Jag kan ju bara utgå vad jag får fram vid mina konsultationer med katter som djur – kommunikatör.
Enligt mina erfarenheter är kattens hjärna väldigt högt utvecklad. Dom är bra iakttagare om både sig själva och sitt eget liv men framförallt om sina mattars och hussars liv och det här är naturligtvis ingenting som forskare håller med om. Men jag ser ju vad jag får fram och många gånger får det mig att verkligen hicka till när det kommer någon väldigt högt utvecklad tanke som glasklart beskriver problemet om hur allt ligger till.
Den största skillnaden jag ser är väl att djur verkligen lever i nuet vilket vi borde tänka på mera. Att inte hänga kvar vid allt gammalt och att hela tiden planera inför framtiden. Det är dom två saker som jag känner att djur inte lägger ner möda och besvär på.
Glädje, sorg, längtan, kärlek, begär, depression, ilska mm. Alla dessa känslor är väldigt betingade av vad som sker just nu eller vad som nyss skett. En katt glömmer aldrig en människa som gjort dom illa fast det är inget dom går och grämer sig över utan känslan blir bara aktualiserad om människan återigen visar sig. Minnen från slag etc. finns hela tiden kvar, inte alla gånger, som ett psykiskt minne utan mer som ett kroppsligt. En spark i ryggen gör sig åter påmind vid smekningar på samma ställe.
Även när det gäller sjukdomar så är det förstås som med människor att långvarig olust, miss- nöjdhet etc. kan visa sig som kommande sjukdomssymptom och fysiska problem i kroppen.
Det finns mycket man kan berätta mer om och tänka på när det gäller våra husdjurs tankeverksamhet. Problemet är att det inte är så lätt att ta reda på dessa saker. De tankar jag här har förmedlat till dig är förstås mina egna tankar i frågan. Är det något mer du undrar över eller vill vidareutveckla är du naturligtvis välkommen att skriva igen.

Annalena Nyström
Djurterapeut för ökad förståelse ägare – djur