‹ Kattens livslängd

Hur länge lever en katt? Fråga 1

Hur gammal blir en normal katt?

Hej, Johan!

I det omfang, det overhovedet finns normale katter 😉 kan en välskötad innekatt blive 15-18 år, särskilt om den inte blir fet.
De mindre, slanke typer blir genomsnitligt lite äldre än de större, mere massive typer (och det gäller både husiser och raskatter).
Den kat, Guinness godkännar som världsrekordet, dog dagen efter sin 36 års
födelsedag! Utekatters genomsnit är nogle år lågere, primärt p.g.a. trafikolyckor och infektionssjukdomar. Dette täckar dock över store individuelle variationer efter omständig- heter; en katt, som bor med sine mennesker i vildmarken, var man kanske ser en bil en gang i året, och var det inte finns andre katter, kan självklart bli like så gammel som en innekat. Det finns också katter, som bor bredvid en våld- samt trafikerad motorväg uden nogensinde at råka ut för en olycka.
Som den danske humorist Robert Storm Petersen sa: ”Statistik är som en lyktstolpe: bra at stödja sig på, men inte särskilt upplysande”!

Hilsen, Niels Peter