‹ Kattens fem sinnen

Hörseln/luktsinnet

Hej!
Jag undrar vilket sinne är starkast hos en katt? Är det öronljudet eller är det lukten som är det starkaste hos en katt. Således jag vill veta vilket som kommer först. Jag har nämligen haft en diskussion om detta med en annan kattförståsigpåare.

Hörseln skall, enligt Marjatta Knutson, vara kattens förnämsta och starkaste sinnesorgan. Kattens luktsinne är inte lika väl utvecklat som hos hunden.
Så svaret på denna fråga är hörseln.

Mvh / M-G Eija-Riitta Eklöf-Berliner-Mauer, Liden, S*BerlinerMauer’s Burmeser