‹ Ögonproblem

Blinkhinna?

En ”vit” täckande hinna med en mörkare kant, täcker från ögonvrån en bit in på ögonen på katten.
Vad kan det vara? Går det att behandla med mediciner? Katten är utekatt – fångar möss och annat, matas med Iams torrfoder samt strömming.

Hejsan!

Det är blinkhinnan som är framdragen. Blinkhinnan (det tredje ögonlocket) sträcker sig från den inre ögonvrån mot ytterkanten och kan täcka ögongloben helt och hållet. När detta tredje ögonlock är framme drar katten inte tillbaka det på ett normalt sätt utan det blir kvar och täcker ögat helt eller delvis.

Behandling:
1. Man behöver inte behandla en framdragen blinkhinna i sig själv, eftersom denna bara är ett symtom på sjukdom i allmänhet. Ge katten extra vitaminer: 1 tablett 50 mg vitamin B 12 två gånger dagligen plus en tablett A-vitamin, 500 internetionella enheter, en gång dagligen. Se till att du inte överskrider de rekommenderade vitamindoserna!
2. Om katten äter normalt, finns det ingen anldening till oro. Men om blinkhinnan inte återgått till normalt läge inom tre till fyra dagar låt en veterinär undersöka katten. Din katt går ute, avmaska katten. Katten kan ha mask. Lycka till!

Mvh
M-G Eija-Riitta Eklöf-Berliner-Mauer
S*BerlinerMauer’s Burmeser, Liden