‹ Registrering

Är det lättare att sälja Sverakregistrerade kattungar?

En del säger att det är lättare att få sålt sina kattungar om de är Sverak-registrerade. Vad har du för åsikt om det? Om det är så, är det så oavsett om man föder upp en
stor eller liten ras

Hej Cina!

Jag har faktiskt inte hört något ”prat” om att det skulle vara lättare att sälja kattungar som är registrerade i SVERAK.
Om några uppfödare tycker sig ha sådana erfarenheter kan jag bara gissa vad orsaken kan vara. Kanske kan det då bero på att SVERAK trots allt är det största förbundet i Sverige – och som en konsekvens därav kanske det mest kända.
I den mån ”marknadsföring” från förbund/ anslutna klubbar sker, så kanske också de mesta resurserna finns inom SVERAK.
Det här är dock bara spekulationer från min sida eftersom de här funderingarna var nya för mig. Jag hoppas att mitt svar inte känns alltför ”torftigt”. :-))

Hälsningar
Marie