Eosinofila Granulom Komplexet

Vad är ett granulom?

Ett granulom är en solid gruppering av inflammerade celler som samlas i en klump eller solid struktur.

Vad är en eosinofil?

En eosinofil är en typ av vita blodkroppar som vanligtvis är sammankopplade med allergiska reaktioner eller med parasitangrepp. Eosinofilet har ett karakteristisk utseende under mikroskop, beroende på närvaron av små rosafläckade korn (=granuler.) Fynd av eosinofiler i vävnaden ger vanligtvis indikationer på en allergisk sjukdom, medan fynd av ökat antal eosinofiler i blodprov oftast indikerar parasitangrepp.

Eosinophils

Så vad är Eosinofilt Granulom Komplex?

Med ovanstående information, borde det logiskt sett vara så, att ett eosinofilt granulom är ett granulom uppbyggt av eosinofiler; men, situationen är mer komplicerad än så. Initialt, verkade det som om eosinofilt granulom var just vad det lät som, men när det blev undersökt mer noggrannt, upptäcktes det att det fanns tre olika typer av den här åkomman. Inte alla var granulom och inte alla inblandade var eosinofiler.

Det finns tre separata hudåkommor som utgör det Eosinofila Granulom Komplexet och en katt kan ha en eller alla tre av dem.
Dessa tre åkommor kallas:

  • förtjockade sår
  • röda upphöjda eksem
  • linjära granulom
  • Åkommorna tros ha en underliggande allergisk bas, även om det inte alltid är möjligt att bestämma vilken typ av allergisk bas det kan vara. Förekomsten av någon av de ovanstående åkommorna, pekar inte på att det handlar om någon speciell typ av allergi.

DET FÖRTJOCKADE SÅRET (också kallat gnagarsår)

Katter med förtjockade sår har en erosion; bortfrätning, på ytterkantens insida av den övre läppen. Ibland utvecklas också en snabbt förökande, bortfrätt struktur på tungan, så om din katt har det klassiska förtjockade läppsåret, är det en god idé att öppna kattens mun och kolla tungan själv. Sår på tungan förekommer oftast lite längre in i munnen. Generellt sett, är förekomsten av ett förtjockat sår klassiskt och en biopsi är inte nödvändig; dock kan dessa ibland vara ett förstadium till cancer och biopsi kan vara nödvändig, för att kunna utesluta en elakartad hudtumör.
Yum_Yum_ulcer_1

Yum_Yum_ulcer_4
YumYum ger oss ett exempel på ett Gnagarsår

RÖDA, UPPHÖJDA EKSEM

Dessa organskadors typiska utseende är ett upphöjt, förtjockat, rått område av hud, oftast på magen, insidan av låren, eller på halsen. Katter med dessa skador har vanligtvis en extrem klåda. Ett provglas för mikroskop som pressas mot det berörda området, hämtar ofta upp ett stort antal eosinofiler som kan ses under mikroskop, vilket bekräftar detta tillstånd. Katter med dessa skador har också ofta ökat antal eosinofiler som cirkulerar i deras blodsystem.

cat_neck_1
Område på halsen, med röda, upphöjda eksem.

EOSINOFILT GRANULOM

Det eosinofila granulomet (också kallat det linjära granulomet) ger en klassisk svullen underläpp, haka eller en klassiskt lång, smal sårskada som löper ner på baksidan av låret. Ibland sprider det sig till trampdynorna där det orsakar sår, eftersom katten är tvungen att gå på dem. Det finns en viss tendens för det här tillståndet att uppkomma hos ungdjur, även om det kan förekomma vid vilken ålder som helst.

linear_granuloma

Rosa underläppssvullnad representerar det eosinofila granulomet

cat_paw_1
Spridning till trampdynorna är en mer ovanlig form av eosinofilt granulom.

VAD EXAKT ÄR DET SOM HÄNDER MED DESSA KATTER?

Det eosinofila granulom komplexet representerar en störning av den eosinofila funktionen. Eosinofilernas verkliga jobb är att attackera parasiter. Det är designat för att attraheras till områden där parasitism förekommer och när det väl är där, släppa ut speciella biokemikalier som ska förstöra de invaderande djuren. Hos katter med eosinofilt granulom komplex, kallas eosinofiler till platsen för en allergisk reaktion och biokemikaliernas utsläpp orsakar skada på lokalt kollagen.

BEHANDLING

I de flesta fall svarar eosinofilt granulom på kortison derivat, även om en ganska aggressiv behandling måste användas. Vanligt är att en injektion med en långtidsverkande corticosteroid (som t.ex. Depo-Medrol) ges varannan vecka tills skadan/såret är borta eller tre injektioner, vilket som nu kommer först.

De flesta eosinofila granulom löser sig med en injektion, men några är svåra att få bukt med och går inte tillbaka förrän man givit antibiotika. Andra är ännu mer svårlösta och kräver tuffare behandling. Hormoner (som t.ex. Ovaban tabletter och Depoprovera injektioner) var en gång mycket använt för denna åkomma, men är nu ansett vara den sista utvägen, beroende på potentiella oönskade biverkningar (de kan orsaka diabetes och kan öka risken för juvercancer).

Det är mycket viktigt att förstå att detta är ett återkommande tillstånd, som oftast har en allergisk orsak. Detta betyder att det är en god idé att söka efter ett allergen som är uppenbart för djurets omgivning och försöka eliminera det. Den mest vanligt förekommande allergin hos katter är loppbettsallergi, så att hålla en eosinofil granulom katt loppfri, är mycket viktigt. Om behandling med cortison inte ger någon förbättring, kan det vara värt att titta lite efter foder-allergi, då det ofta inte svarar så bra på cortison.

Eosinofilt granulom är ett tillstånd man inte helt förstått ännu. För tillfället är det bäst att se det som ett symptom, som kan förekomma tillsammans med allergiska hudsjukdomar.

This work was originally published by Veterinary Information Network Inc. (VIN) and is republished with VIN’s permission.
Övers. Annkristin Strömberg 2002