Den dräktiga och digivande katten

Dräktighetstiden hos katter varar 66 dagar i genomsnitt. Genomsnittlig kullstorlek är tre till fem kattungar som väger ungefär 100 gr var och en.
Honan går upp i vikt under dräktigheten. Upp till 40 dagar efter parning, samlar hon på sig de reserver som hon kommer att behöva under den senare delen av dräktigheten och digivningen.
Viktökningen under de sista 26 dagarna motsvarar huvudsakligen kattungarnas tillväxt i livmodern. Intaget av foder ökar på ett naturligt sätt under dräktigheten. Så snart dräktigheten konstaterats ska honan ges en kost som är rik på fett som tagits fram för kattungar och digivande/dräktiga katter. Detta kommer att öka överlevnadskvoten bland kattungarna vid födelsen. Särskilt ska man uppmärksamma taurininnehållet: ett minimum av 0,1 % i torrfoder och 0,25% i blötfoder.

Athelstones perserFodret får inte vara surgörande för då finns det en risk att fostrets skelett inte utvecklas ordentligt.
De dagliga kvantiteterna bör ökas med 10 % varje vecka under de åtta första veckornas dräktighet.
Men maten ska inte utökas i den utsträckning att honan blir överviktig och då kan få det svårt vid födandet. Den period under vilken honan ger di är också mycket viktig.

En kattmamma kommer att producera 1 till 2 gånger sin egen vikt av mjölk (särskilt rik på proteiner och fetter hos katter). Som resultat därav, kräver digivningsperioden mycket större energiförbrukning än dräktighetsperioden.

En digivande katt kräver så mycket som två till tre gånger det dagliga kaloriintaget som hos en katt med ett normalfoder. Oavsett hur mycket mat som ges eller hur näringsrik den är kommer en digivande katt inte att kunna konsumera tillräckligt mycket för att det ska motsvara hela hennes energibehov.

Kroppsviktens överskott på 20 % (huvudsakligen lagrat i fettreserver) vid förlossning, jämfört med vikten vid parning, används normalt för extra energitillskott under digivningen.
När kattungarna väl har fötts, måste foder med högt kalorivärde ständigt finnas tillgängligt så att hon kan äta när hon så önskar. Under denna period är det idealiskt att ge henne en kattungemat.
Denna kost ska ges tills kattungarna är avvanda då honans kost successivt återgår till det normala vuxenfodret.

draktiga_digivande_katt

 

Med enskilt tillstånd: Royal Canin Sverige AB