Bioresonans, ett sätt att bota kattallergi?

Observera att detta är en fri intervju gällande en alternativ behandlingsmetod, inte en färdig lösning på allergiproblemet

Vad är Bicom bioresonansterapi?

Ett sätt att bota bland annat allergi. En apparat som avger svaga elektriska frekvenser används, inga blodprov, ingen smärta, biverkningar eller mediciner. Tanken är att balansera de celler som är kommit i obalans på grund av allergier.

Varför är bioresonansterapi en bra metod för att bota kattallergi?

Bioresonans behandlar din allergi specifikt, det är inte en metod som hjälper lite mot allting, som många andra gör.

Hur går behandlingen till?

När en patient kommer hit för första gången gör vi ett test för att se vad just han eller hon är allergisk. Vi testar med olika ämnen, till exempel katthår. När vi sedan konstaterat att det verkligen rör sig om kattallergi sätter vi igång behandlingen. Den går ut på att vi fäster elektroder impregnerade med katthår i händerna på patienten. Svängningar uppstår och allergenerna (de ämnen patienten är allergisk mot) försvinner.

Hur effektivt är det?

Det kan ta ett litet tag, men 80-85 % blir helt symptomfria efter behandlingen.

Vad kostar det?

Det är olika för varje patient, beroende på hur många behandlingar som behövs (från fem till tolv). Den första behandlingen, som varar i en timme, kostar 500 kronor, sedan blir det halvtimmar på 300 kronor.

Det finns flera exempel på Bicom bioresonans verkan i medierna: Aftonbladet Hälsa, Allas, 2000-Talets Vetenskap och Må Bra har alla haft reportage om nöjda patienter. Men metoden är inte godkänd av Socialstyrelsen.

Teorin

När kroppen bli allergisk börjar cellerna svänga. Svängningarna ger exempelvis klåda. Bicom bioresonansterapi ger spegelvända svängningar – och de tar ut varandra.

Så går det till

1. Apparaten räknar ut det allergiframkallande svängningstalet och spegelvänder det.
2. Elektroder i handflatorna för in de spegelvända svängningarna i kroppen.
3. Cellerna sätts i balans.

Siffror

Dr. Med Peter Schumacher har gjort en studie om bioresonans. Den är baserad på 200 patienter mellan september 1989 och oktober 1990. Resultaten:
83 % blev botade
11 % blev bättre
4,5 % märkte ingen skillnad
1,% % gick ej att bedöma

Intervju med Solveig Izzo på Naturmedicinsk praktik, Värmdö
Artikeln skriven av Josefine Larsson