Att förstå sin katt

Intelligens och medvetenhet

Katten är ett mycket intelligent djur, intensivt medveten om världen omkring den.
Den kan komma fram till lösningar på problem, tillämpa dem, och sedan anpassa lösningarna till olika situationer.
bet7_bild

Hur intelligent är en katt?

Den vanligaste måttstocken när man mäter djurs intelligens är att jämföra hjärnans vikt med ryggmärgens längd. Detta visar hur stor del av kroppen som kontrolleras av god hjärnsubstans. Hos katt är förhållandet 4:1 Jämfört med apans 18:1 och människans 50:l.

Kan en katt lära?

Kattens jaktbeteende beror inte på instinkt I de har lärt sig av andra katter. Kattungar vars mödrar saknar jaktbeteende, eller saknar kullsyskon, lär sig inte jaga. Andra vanor, såsom att gå på lådan, kan också läras av mammans exempel.
Katter kan tränas att göra konster, men i motsats till hundar kan man inte dressera genom belöning och straff, katterna samarbetar bara när de vill.

Kattens minne

Katten använder sin inlärningsförmåga och minne till användbara saker, vanligtvis till sin egen fördel:

  • öppnar en dörr genom att hoppa på handtaget
  • tillkallar människor genom att göra oljud
  • Knackar eller kastar sig på dörrklockan
  • dricker vatten från en rinnande kran
  • öser upp mjölk ur en tillbringare eller torrfoder ur paketet med tassen
  • hittar hem
  • kommer hem när man kallar på den (även om den glömt sitt namn det mesta av dagen brukar den reagera till 100 procent vid mat dags!)

Vilka mål har katter?

Katter är inte särskilt förtjusta i arbete. De kan anstränga sig för att uppnå något (till exempel få mat), men de arbetar inte för arbetets egen skull som en hamster i ett hamsterhjul.

Har katter ett sjätte sinne?

Eftersom katter är varelser med mycket väl utvecklade sinnesorgan verkar de ibland ha fått övernaturliga gåvor, de märker saker som vi inte är medvetna om. Deras syn, hörsel och förmåga att känna vibrationer är mycket bättre utvecklade än våra. Jag tror att alla kattens otroligt säkra reaktioner – de verkar ibland kunna göra förutsägelser kan förklaras av dess sinnen; när katten reser raggen i ett till synes lugnt hem då reagerar den på ljud och vibrationer vi inte kan upptäcka, och när katten ger sig iväg från ett skydd strax innan ett vulkanutbrott har den känt små förskalv och ändringar i lufttrycket. I sin egenskap av jägare behöver katten, och lever av, sina fem mycket effektiva

Källa: Du & din katt, David Taylor Bild: Décia’s Rebelle