Att bli uppfödare

För att bli uppfödare krävs det en hel del av dig som person. Det är viktigt att du noga tänker genom varför du vill blir uppfödare och vilka krav som ställs på dig.
En uppfödare blir inte rik på sin uppfödning, och tänk på att detta klassas som hobbyverksamhet skattemässigt.

Skriv gärna till oss och dela med dig av dina erfarenheter när du startade din uppfödning och maila gärna in tips på vad vi ska ha med på denna sida.
Om du är nybörjare och undrar något efter att ha läst detta, får du gärna maila oss och fråga.

Avelsdjur

När du skaffar dig en avelshona/avelshane är det viktigt att du noga tittar efter defekter, såsom skelögdhet, svansknickar, navelbråck, färgfel mm. Tänk på att man som uppfödare alltid ska sträva efter att förbättra och förstärka den egna rasen. Att avla på en katt med en defekt som kanske kan te sig oviktig – eller kanske tom lite charmig, kan skjutsa avelsarbetet bakåt för hela rasen. Innan du köper din hane eller hona, rådgör med uppfödare, gärna fler – så du vet vad du ger dig in på. Samtliga katter som används i avel och uppfödning ska vara id-märkta.
Gäller från 1 juli 2003 för SVERAK anslutna uppfödare.

En avelshona löper högljutt ett par ggr/år, du måste passa löpen m.m.
En avelshane som inte får para sig blir stressad och minst sagt högljudd.
Läs mer om hur det är att ha en avelshane och avelshona.

Klubbar/föreningar/stamnamn

För att få registrera en kull kattungar, måste du vara medlem i en kattklubb. SVERAK anslutna medlemmar kan registrera kattungar utan stamnamn, medan IDP (Independent) vill att man registrerar stamnamn innan man tar en kull.

Nedan följer utdrag ur SVERAKS instruktioner för stamnamn.

”Stamnamn är den beteckning under vilken en uppfödare får registrera, av vederbörande uppfödda katter hos SVERAK. Uppfödare som innehar stamnamn är skyldig att alltid använda stamnamnet vid registrering av kull

  • Vid delat innehav av stamnamn skall huvudinnehavare anges. Huvudinnehavare är den som är ansvarig gentemot SVERAK
  • Person som ansöker om stamnamn måste vara myndig, annars måste målsmans underskrift finnas med på ansökan
  • Kvitto eller kvittokopia på inbetald avgift skall bifogas ansökan
  • Avgift för stamnamnsregistrering inkluderar stamnamnsbevis samt SVERAKs stadgar och regler. Inbetalning sker till SVERAKs postgiro 55 00 20 – 2 alt bankgiro 630-2962

Ett stamnamn, exklusive landskod, får inte vara längre än 15 bokstäver eller tecken

  • Stamnamn skall vara prefix (Dvs före kattungens namn)
  • Som stamnamn godkänds inte: enstaka bokstäver eller siffror, namn på länder, skyddade släktnamn eller namn vilka innehåller beteckning på viss ras
  • Minst tre alternativa namnförslag skall bifogas
  • Ett stamnamn kan bara bli registrerat om inget annat identiskt eller liknande stamnamn, som kan ge upphov till förväxling, finns registrerat hos FIFe
  • När registrering har skett hos FIFe meddelas den/de sökande skriftligen vilket stamnamn som godkänts samt inregistreringsdatum.
  • Stamnamnsbevis samt SVERAKs stadgar och regler översänds cirka en månad efter inregistrering.”

Ladda ned SVERAKS stamnamnsansökan

Vi går vidare…

Nu börjar det riktiga arbetet…
Inför parning, kontakta gärna din uppfödare för att rådgöra om lämplig hane till din hona.
Tänk på att börja kika efter hane i god tid innan parning.
Många rasringar har avelshaneförmedling, en sådan finner du även hos oss. Gå lugnt genom registret, kontakta uppfödare med attraktiva hanar – och inte minst en attraktiv och sund stamtavla! När du och hankattägaren har kommit överens om att din hona får komma är det bara att invänta löpningen. Vissa hankattägare kräver att du testar din hona mot vissa sjukdomar, t ex FIP, FIV, FeLV – dessa tester tar du hos din veterinär och du ska då visa resultatet av testerna för hankattägaren. Se till att ni alltid har skrivna parningskontrakt för att undvika konflikt när själva betalningen för parningen ska ske, eller om skada el sjukdom uppkommer vid parningstillfället.(En rasring är oftast en ideell förening som inte är en kattklubb, utan en ren intresseklubb för just en eller flera raser. Dock finns det undantag där rasringen även är en registrerad kattklubb.)

Kattungar och dräktighet

Här tar vi inte upp så mycket om själva dräktigheten, eller om kattungarnas uppväxt – mycket om detta kan du läsa i vår avelsguide. Att registrera kattungarna i SVERAK kostar 200:-/kattunge. Kattungarna ska dessutom vaccineras och veterinärbesiktigas innan leverans.

Försäkring
Det finns avelsförsäkringar som skyddar dig mot oförutsedda komplikationer i samband med förlossning, dräktighet eller tom problem med att få din katt dräktig.

Ansvar för dina kattungar

När du säljer dina kattungar ska du tänka på att dom i första han ska komma till bra hem. Strunta i om en köpare ringde om kattungarna innan den andre, om du får dåliga vibbar från den första.

Det finns dom uppfödare som åker ut och levererar sina kattungar personligen i de nya hemmen, och får på så sätt se kattungens nya hem. Ett bra och trevligt tips, såvida man inte levererar kattunge till utlandet. Sälj inte kattungar per telefon, se till att träffa dina köpare och lär känna dom.

Om du ska sälja en kattunge till avel, intervjua köparen och ta reda på vad för avelsplaner denne har. Finns där en fertil hane hemma som inte passar med din honas stamtavla, så ska du våga ifrågasätta köpet.

Skriv aldrig på köpekontraktet att kattungen är bra till utställning, skriv lovande istället. Man kan aldrig garantera att katten kommer ”gå bra” på en utställning när den är 12 veckor.

Som uppfödare i SVERAK måste dina kattungar vara vaccinerade och 12 veckor from innan dom levereras.

Som uppfödare är du när det gäller ”dolda fel” enligt lag ansvarig för de kattungar du säljer upp till 2 års ålder. Stora kostnader kan uppstå om det dyker upp dolda, medfödda fel i kullen.